Interest Linked Bond in USD bij Deutsche Bank

Deutsche Bank AG (DE) Interest Linked Bond USD 2024 is een gestructureerd schuldinstrument in USD uitgegeven door Deutsche Bank AG en biedt u de eerste periode van 5 jaar een jaarlijkse vaste brutocoupon van 4%. Gedurende de tweede periode van 5 jaar wordt de jaarlijkse coupon variabel en vertegenwoordigt hij 2,5 keer het verschil tussen de langetermijnrente (USD CMS op 30 jaar) en de kortetermijnrente (USD CMS op 2 jaar) met een minimum van 0% en een maximum van 5% bruto. U hebt op de eindvervaldag recht op de terugbetaling van de nominale waarde (zijnde 2.000 USD per coupure) door de uitgever (behalve in geval van wanbetaling of faillissement van de uitgever).

Het actuarieel brutorendement in USD ligt tussen minimum 1,87% en maximum 4,20% (rekening houdend met de uitgifteprijs en de provisies beschreven in de technische fiche en vóór roerende voorheffing).

 • Type : Gestructureerd schuldinstrument
 • Emittent : Deutsche Bank AG
 • Munt : Amerikaanse Dollar (USD)
 • Looptijd : 10 Jaar
 • Onderligende waarden: USD CMS-rente op 2 en 30 jaar
 • Isin-code : XS0461369000
 • Coupures : 2000 USD
 • Uitgifteprijs : 102%
 • Terugbetalingsprijs op eindvervaldag : 100% in USD
 • Roerende voorheffing : 25%
 • Inschrijfperiode : van 02-07-2014 t.e.m. 08-08-2014

Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële tussenpersoon zijn onderworpen aan de roerende voorhef­fing (RV) van 25%. De inhouding van de RV is bevrijdend in hoofde van de particuliere beleggers, waardoor zij deze beleggingsinkomsten niet moeten aangeven in de personenbelasting.