Intekenen op de obligatie van Omega Pharma Invest?

In detail

U moet weten dat een investering in deze Obligaties van Omega Pharma Invest een aantal specifieke risico’s inhoudt, met name:

De groep heeft een aanzienlijke financiële schuld (netto geconsolideerde financiële schuld van EUR 919,5 miljoen op 30 juni 2012). Hoewel de financiële schuld is gestegen ten aanzien van de positie op 31 december 2011, is dit het gevolg van de acquisitie van 54 “over-the-counter” merken van GlaxoSmithKline. Gezien de bijdrage van deze merken aan het resultaat is de schuldgraad (netto financiële schuld tav. EBITDA) nagenoeg gelijk gebleven.

De uitgifte heeft vooreerst tot doel het bancair krediet op het niveau van Omega Pharma Invest NV terug te betalen.

De Emittent noch de Obligaties hebben een rating. Op heden is er geen intentie om een rating aan te vragen met betrekking tot de Emittent of de Obligaties die deel uitmaken van deze openbare uitgifte.

Omega Pharma Invest NV is voor betaling van de coupons en terugbetaling van de Obligaties hoofdzakelijk afhankelijk van de cash flows gegenereerd door de Omega Pharma NV en haar dochters en de daaruitvolgende dividendbetaling van Omega Pharma NV aan Omega Pharma Invest NV. Met andere woorden Omega Pharma Invest NV oefent geen enkele andere activiteit uit dan het aanhouden van deze aandelen. Desgevallend kan Omega Pharma Invest NV ook middelen halen uit kapitaalverhogingen en van de eventuele verkoop van maximum 25% van de aandelen Omega Pharma NV.

Als schuldeisers van de holdingvennootschap Omega Pharma Invest zullen de obligatiehouders feitelijk achtergesteld zijn aan alle schuldeisers van Omega Pharma NV en van de operationele vennootschappen van de groep.

Conclusie: Aangezien we voor dit bedrijf een aantal specifieke risico’s zien, raden wij aan enkel ter diversificatie in te tekenen en dus voor een klein deel van uw portefeuille. Door de beperkte grootte van deze uitgifte zal het moeilijk zijn om tegen een correcte prijs te kunnen verkopen voor de vervaldag en moet je dus zeker zijn dat je deze obligatie kan bijhouden tot op de eindvervaldag.

Hou ook rekening met de bewaarkost voor effecten bij jouw bank. Indien u maar een klein deel van de obligatie zou toegewezen krijgen, kunnen deze kosten zwaar doorwegen op het uiteindelijk rendement.