Inkomensverlies? Zo kunt u uw lening alsnog afbetalen

Wie een woning koopt, kan de verzekering Gewaarborgd Wonen afsluiten. Die gratis verzekering betaalt een deel van uw lening af wanneer u uw inkomen verliest. Dit moet u weten.

De Vlaamse regering heeft de verzekering Gewaarborgd Wonen op 1 april 2009 opnieuw in het leven geroepen nadat het die in de zomer van 2008 had afgeschaft. Dankzij die verzekering kunnen Vlamingen met een hypotheeklening zich enigszins beschermen tegen inkomensverlies. De verzekering loopt welgeteld 10 jaar. Wie gedurende die periode bijvoorbeeld zijn job verliest, ontvangt na een wachttijd van drie maanden een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid om zijn woonlening verder af te betalen. Het bedrag dat u ontvangt is afhankelijk van uw loon en de maandelijkse aflossing. De maximale tegemoetkoming bedraag 500 euro per maand. In sommige gevallen wordt die uitgebreid tot 600 euro.

Belangrijk om weten is dat u de verzekering moet aanvragen binnen het jaar nadat uw kredietinstelling u het volledige bedrag of een deel daarvan heeft uitgeleend. Bij nieuwbouw geldt de datum waarop het geld voor het bouwen van de woning ter beschikking gesteld wordt.

Enkele voorwaarden

Wie zo’n verzekering wil afsluiten moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Om te beginnen kunnen enkel mensen die een woning kopen, bouwen of renoveren een verzekering Gewaarborgd Wonen aanvragen. Wie een bestaande lening herfinanciert, maar nog geen verzekering had, kan niet langer aanspraak maken om de Vlaamse woonverzekering. Wie een persoonlijke lening afsluit om een andere lening te financieren of een bouwgrond te kopen valt eveneens uit de boot. De woning moet bovendien in Vlaanderen liggen en uw enige woning en hoofdverblijfplaats zijn.

Voorts  mag u geen andere verzekering tegen inkomensverlies hebben van de Vlaamse overheid. Daarnaast moet u minstens twaalf opeenvolgende maanden aan de slag zijn als werknemer of zelfstandige. Zowel werknemers met een deeltijds als een voltijds contract komen in aanmerking voor zo’n verzekering. Uitzendarbeid komt niet in aanmerking.

Om de verzekering te krijgen moet u minstens 50.000 euro lenen bij de bank als u een woning wil kopen, kopen en renoveren of bouwen. Wie enkel een woning wil renoveren, moet minstens 25.000 euro lenen. De geschatte verkoopwaarde (zonder registratierechten of btw) van de woning + bouwgrond (ook bij nieuwbouw)  mag bovendien niet hoger zijn dan 320.000 euro voor woningen in het Vlaamse Gewest. Dat plafond wordt opgetrokken tot 368.000 euro voor woningen in het Vlabinvestgebied, het Agentschap voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant. Dat agentschap voorziet een aanbod aan betaalbare woningen en kavels in de Vlaamse rand rond Brussel.

Tot slot hanteert de Vlaamse overheid geen inkomensgrenzen. Enkel wie een nieuwbouw zet en de energienorm E70 niet behaalt botst op een limiet. Een alleenstaande mag in zo’n geval niet meer verdienen dan 42.090 euro. Wettelijke samenwonenden mogen niet meer verdienen dan 60.120 euro. Dat bedrag wordt verhoogd met 3.370 euro per persoon ten laste. En voor een gehuwd koppel geldt er een plafond van 60.120. Dat bedrag wordt vergroot met 3.370 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste.

Verzekering minder populair

Ondanks het feit dat de Vlaamse woonverzekering gratis is, sluiten almaar minder mensen zo’n verzekering af. Vorig jaar zijn er maar 11.324 aanvragen ingediend voor een verzekering Gewaarborgd Wonen, terwijl dat er in 2015 nog 14.652 waren. In 2014 lag dat aantal nog hoger met 16.194 aanvragen. Dat hoog cijfer is waarschijnlijk te verklaren door het hoge aantal woonleningen die dat jaar werden afgesloten. Mensen wouden toen nog snel profiteren van de gunstigere woonbonus. Die is in 2015 aangepast.