Ing Visa & MasterCard Gold nieuwe aanvullende verzekeringen maar duurder

Basiswaarborgen (vanaf 1 september 2010)

  • De aankopen die u betaalt met uw Gold kredietkaart zijn beschermd door diverse gratis verzekeringen. De Reisannulatieverzekering betaalt tot 6.000 euro terug bij ziekte, ongeval of overlijden van de kaarthouder of van een familielid (tot de tweede graad).
  • De verzekering ter bescherming van uw aankopen dekt uw aankopen van minimaal 50 euro en bestaat uit: de Aankoopverzekering, die uw aankopen beschermt in geval van toevallige schade.
  • De verzekering Safe On Line, die uw aankopen dekt in geval van niet-levering, niet-conforme levering of beschadiging. de verzekering Extended Warranty, die de initiële garantie van het aangekochte goed met een jaar verlengt.
  • De reisongevallenverzekering dekt uw verplaatsingen onder bepaalde voorwaarden. U en uw gezin zijn gedekt tot 200.000 euro, met een aanvullende dekking van 30.000 euro mocht een opsporing, redding of repatriëring nodig zijn.
  • De verzekering verlies en diefstal beschermt u tegen frauduleus gebruik van uw kredietkaart tussen het moment van verlies of diefstal en de blokkering van uw kaart door Card Stop.

Kosten

  • Beheerskost: tot 31 augustus 2010 betaalt u 34,70 euro per jaar. Vanaf 1 september 2010 bedragen de beheerskosten 40 euro per jaar. Belangrijk: alle houders van de kredietkaarten Visa & MasterCard Gold profiteren van alle nieuwe verzekeringen, ongeacht de inschrijvingsdatum.
  • Betalingen: betalingen binnen de eurozone zijn volledig gratis. Voor betalingen buiten de eurozone wordt het betalingsbedrag vermeerderd met 1,4% van het bedrag.
  • Geldopnames: voor geldopnames aan geldautomaten betaalt u een vaste kost van 4,96 euro + 1% van het opgenomen bedrag. Voor geldopnames in bankkantoren is er een vaste kost van 6,96 euro + 1% van het opgenomen bedrag.
  • Buiten de eurozone betaalt u een wisselkoers van 1,4% op het opgenomen bedrag.
  • Sms-diensten: met ING Mobile Banking ontvangt u uw kaartsaldo in een sms. Per ontvangen sms betaalt u 0,15 euro.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

De vergelijkingstabellen voor kredietkaarten

©Bankshopper.be