ING verlaagt de rente van de spaarrekeningen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt ING de rente van haar spaarrekeningen vanaf 16 februari 2015. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten. 

ING Oranje boekje

  • De basisrente wordt op 0,10% (voorheen 0,15%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0.60% (voorheen 0.65%) 

ING Lion Deposit

  • De basisrente wordt 0.20% (voorheen 0,30%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0.10% 

ING Lion Premium Boekje

  • De basisrente wordt 0,10 (voorheen 0,20%)
  • De getrouwheidspremie wordt 0,80% (voorheen 0,90%)

ING Groen Boekje

  • De basisrente wordt 0,20% (voorheen 0,30%)
  • De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd op 0,10%

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1.880 euro voor het inkomstenjaar 2015) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3.760 euro voor het inkomstenjaar 2015).

Hebt u de juiste spaarrekening? Doe nu de spaartest