ING verlaagt de rente tempo sparen

Naar aanleiding van de gewijzigde marktomstandigheden wijzigt ING de rente van Tempo Sparen vanaf 1 juli 2016. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe rentevoeten. 

ING Tempo Sparen

  • De basisrente wordt 0,20% (voorheen 0.40%)
  • De getrouwheidspremie wordt 1,00% (voorheen 1,20%)

Met deze online spaarrekening kan u elke maand een klein bedrag opzij zetten of met mondjesmaat en op de lange termijn een (groot) bedrag bij mekaar te sparen. ING tempo sparen kan geopend worden via de mobile website van de bank en is exclusief voorbehouden voor internetgebruik. De maximum inlage per maand bedraagt 500 euro.

Er is geen roerende voorheffing verschuldigd op de eerste renteschijf (geplafonneerd op 1880 euro voor het inkomstenjaar 2016) ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, en per jaar. Dat bedrag wordt verdubbeld voor rekeningen geopend op naam van gehuwden of wettelijk samenwonenden (m.a.w. een plafond van 3760 euro voor het inkomstenjaar 2016).

De roerende voorheffing bedraagt 15% voor elke rentevergoeding die het plafond overtreft, en wordt automatisch bij de bron ingehouden door uw bank. Als u verschillende spaarrekeningen heeft, moet u op uw belastingaangifte de rentevergoeding vermelden die het plafond overtreft, en waarop nog geen roerende voorheffing is ingehouden. 

Bankshopper.be maakte een overzicht van de tarieven voor spaarrekeningen die op de Belgische markt worden aangeboden.