Ing verhoogt de rente van de termijnrekening op 5 jaar.

In detail

Ing wijzigt de rentevoet van haar termijnrekening op 5 jaar. De rente van deze termijnrekening stijgt van 2,70% naar 3,35%. De inkomsten, voortvloeiend uit termijnrekeningen, die in België geïnd worden, zijn onderhevig aan een roerende voorheffing van 21% (in bepaalde omstandigheden vermeerderd met een bijkomende heffing van 4%). De fiscale behandeling is afhankelijk van de individuele situatie van elke belegger.