ING lanceert een nieuwe online spaarrekening

ING lanceert vandaag een nieuwe online spaarrekening voor wie elke maand een klein bedrag wil opzij zetten of voor wie van plan is met mondjesmaat en op de lange termijn een (groot) bedrag bij mekaar te sparen.

ING tempo sparen kan geopend worden in een ING agentschap of via de mobile website van de bank en is exclusief voorbehouden voor internetgebruik. De maximum inlage per maand bedraagt 500 euro.

Deze nieuwe spaarrekening krijgt een basisrente mee van 0,40% op jaarbasis en een getrouwheidspremie van 1,20% op jaarbasis.

De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname. Het basisrentetarief kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.

De getrouwheidspremie is slechts verworven voor bedragen die gedurende 12 maanden na de storting ononderbroken op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan. Die premie loopt vanaf de dag na de storting.

De verworven getrouwheidspremie op bedragen van minimaal 500 euro die u van die gereglementeerde spaarrekening overdraagt naar een andere gereglementeerde spaarrekening waarvan u eveneens houder bent bij dezelfde bank, blijft verworven op voorwaarde dat het aantal overdrachten beperkt blijft tot drie per jaar.

De dag na die waarop de getrouwheidspremie is verworven, start een nieuwe verwervingsperiode van 12 maanden. Het tarief van de getrouwheidspremie kan te allen tijde door de bank worden gewijzigd.

Het geldende tarief van de getrouwheidspremie op het moment van de storting of bij de aanvang van een nieuwe verwervingsperiode blijft gedurende 12 maanden ongewijzigd van toepassing.