Ing: daling van de vaste rente voor woonkredieten

Ing Bank voordeeltarief met vaste rente

  • Rentevoet 10 jaar vast gaat van 4,85% naar 4,75%
  • Rentevoet 15 jaar vast gaat van 5,30% naar 5,20%
  • Rentevoet 20 jaar vast gaat van 5,55% naar 5,45%
  • Rentevoet 25 jaar vast gaat van 5,70% naar 5,55%
  • Rentevoet 30 jaar vast gaat van 5,70% naar 5,60%

Bovengenoemde rentetarieven zijn gebaseerd op het combitarief. Tarief op voorwaarde dat u een actieve ING-cliënt bent, d.w.z. er worden minimum 10 debetverrichtingen per maand op al uw ING-zichtrekeningen verricht vanaf de afsluiting van uw krediet en u ofwel een ING-overlijdensverzekering afsluit voor het totaalbedrag van het krediet en een ING brandverzekering samen met uw krediet, ofwel een ING-overlijdensverzekering voor het totale kredietbedrag voor elke kredietnemer). Indien niet (meer) aan één van deze voorwaarden is voldaan geldt het voor de formule toepasselijke basistarief.