ING Belgium International Finance 8Y EUR Step Up Notes 05/20

Enkele kenmerken

De ING Belgium International Finance 8Y EUR Step Up Notes 05/20 (afgekort ING 8Y EUR Step Up Notes 05/20) richten zich tot beleggers die op zoek zijn naar een belegging op lange termijn (8 jaar) met recht op een 100% terugbetaling van het kapitaal door de emittent op de eindvervaldag, behalve in geval van faillissement of wanbetaling van de eEmittent en/of van de garant en met een gegarandeerd, progressief en op voorhand gekend rendement.

Coupons

  • Jaar 1 = 2,80%
  • Jaar 2 = 2,90%
  • Jaar 3 = 3,00%
  • Jaar 4 = 3,25%
  • Jaar 5 = 3,50%
  • Jaar 6 = 3,75%
  • Jaar 7 = 4,00%
  • Jaar 8 = 4,25%

Varia

Het bruto actuarieel rendement bedraagt 3,24% in de veronderstelling dat de belegger de Note houdt tot de Eindvervaldag. Dit rendement houdt rekening met een uitgifteprijs van 101% (hierin begrepen een beleggingscommissie van 1,00% en een structureringscommissie en een commissie voor de verdeling van de titels van maximaal 1% op jaarbasis), uitge­keerde coupons en een terugbetaling op eindvervaldag ten belope van 100%.

Inkomsten van Notes ontvangen door natuurlijke personen die in België gevestigd zijn voor belastingdoeleinden, zijn onderworpen aan roerende voorheffing, momenteel 21%. Bij verkoop op de secundaire markt zal het afzonderlijk tarief in de Personenbelasting van 21% verschuldigd zijn op het als roerende inkomsten ontvangen en aangegeven bedrag. Inkomsten van Notes worden geacht onderworpen te zijn aan de “bijkomende heffing op roerende inkomsten” van 4%, ofwel onder de vorm van een bronheffing ofwel op het ogenblik van de vestiging van de aanslag in de Personenbelasting. Inkomsten van Notes die de bijkomende heffing van 4% aan de bron hebben ondergaan – bovenop de roerende voorheffing van 21% ­ moeten niet meer aangegeven worden in de Personenbelasting. Inkomsten van Notes die enkel de roerende voorheffing van 21% hebben ondergaan, moeten aangegeven worden in de Personenbelasting. Bovendien zal een taks op de beursverrichtingen (TOB) geheven worden, momenteel 0,09% (maximum 650 EUR). Voor natuurlijke personen die hun fiscale woonplaats buiten België hebben maar binnen de Europese Unie, vallen de opbrengsten van deze Note onder het huidige toepassingsgebied van de Europese spaarfiscaliteit. België zal informatie over “interestbetalingen” van deze Note overmaken aan de betrokken Europese Lidstaat. In het hoofdstuk “Taxation” van het Base Prospectus wordt het belastingstelsel uitvoeriger beschreven.