Incofin keert een dividend van 2,50% uit voor 2014

De Algemene Vergadering van Incofin gaf haar goedkeuring aan de jaarrekening 2014. De resultaten van het Fonds waren sterk en er werden een aantal records gebroken. Zo nam het kapitaal van het Fonds toe met 3,2 miljoen EUR, de sterkste jaarlijkse groei ooit. Het Fonds beschikte per einde 2014 over een kapitaal van 25,2 miljoen EUR.

Verder traden meer dan 200 nieuwe aandeelhouders traden toe (onder meer de Vlaamse overheid). Het Fonds telt nu 1.132 aandeelhouders, waarvan 41% particlieren. De netto-winst bedraagt 730.000 EUR. Daarvan wordt 591.000 EUR als dividend uitgekeerd, hetgeen overeenstemt met een vergoeding van 2,5% op het nominale kapitaal.

U geniet als natuurlijke persoon een vrijstelling van roerende voorheffing op een eerste schijf van dividenden. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt deze vrijstelling € 190 per belastingplichtige.