In het rood gaan op zichtrekening goedkoper vanaf 1 december

In detail

Als gevolg van de daling van de marktrentevoeten worden enkele kredietformules vanaf 1 december goedkoper. Zo dalen de maximale rentevoeten voor kredietopening (JKP’s) met 1 %. Dit betekent dat de maximale debetrente op zichtrekeningen, aangerekend wanneer men tijdelijk “in het rood” gaat, daalt. Hetzelfde geldt voor kredietlijnen gekoppeld aan kredietkaarten verkocht door banken, grootwarenhuizen of postorderbedrijven. De nieuwe maximale rentevoeten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2009 en kunnen ook worden geraadpleegd op de website van de FOD Economie: www.economie.fgov.be.

Bron

Fod Economie

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be