Huis verkocht? Dan wordt uw kapitaal beter beschermd

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de uitbreiding van het depositogarantiestelsel.  

Het kapitaal van iedere inwoner van de Europese Unie is dankzij het depositogarantiestelsel beschermd tot 100.000 wanneer zijn bank de boeken neerlegt. Desalniettemin kan die bescherming variëren van land tot land. In Duitsland gaat die bescherming bijvoorbeeld veel verder dankzij een vrijwillige bijdrage van de banken. En ook in ons land gaat het depositogarantiestelsel voortaan de spaarcenten van de Belgische spaarders in sommige gevallen beter beschermen.

Op voorstel van de minister van Financiën Johan van Overtveldt wordt het depositogarantiestelse in zeer specifieke gevallen uitgebreid tot 500.000 euro. De ministerraad heeft daarover een akkoord bereikt. Maar wanneer geniet je van die extra bescherming? Dat is onder meer het geval wanneer u net een woning heeft gekocht en het bedrag op uw rekening de 100.000 euro overstijgt. De dekking geldt ook voor de uitkering in kapitaal van een pensioen, een overlijden (geen erfenissen), ontslag of invaliditeit. Ook deposito's die voortvloeien uit de betaling van verzekeringsuitkeringen of vergoedingen aan slachtoffers van een misdrijf of gerechtelijke fouten, vallen onder de regeling.

Net zoals de gewone depositogarantie geldt de extra bescherming per persoon per financiële instelling. Al kunnen de spaarders niet onbeperkt genieten van die bescherming. De uitbreiding van het garantiestelsel gaat van kracht van zodra het kapitaal op uw rekening staat. Vanaf dan geniet u zes maanden van die extra bescherming. Bovendien komen enkel de deposito’s van natuurlijke personen in aanmerking.

En wat na die zes maanden?

De zes maanden zijn voorbij en u heeft nog meer dan 100.000 euro op uw spaarboekje staan? Dan kunt u uw geld spreiden over verschillende banken. Vergeet niet dat uw kapitaal beschermd wordt per rekeninghouder per bank. Op die manier blijft uw kapitaal beschermd moest een van de financiële instellingen overkop gaan.  

U kunt uw geld eveneens in een tak21-levensverzekering steken. Ook dan bent u beschermd tot 100.000 euro als de verzekeraar de boeken neerlegt. Bovendien kunt u in zo’n geval van een extra fiscaal voordeel genieten als u uw woonlening heeft afbetaald. U kunt die korf, die na de afbetaling van een hypothecair krediet leeg is, namelijk opvullen met de premies van uw levensverzekering.