Houden de banken de effectentaks automatisch in?

Vanaf dit jaar is de effectentaks van kracht. De tussenpersonen zijn ondertussen gestart met een inventaris van de effectenrekeningen bij te houden. 

De banken en makelaars hebben op 31 maart voor de eerste keer een inventaris opgesteld van de beleggers hun effectenrekeningen. Dat doen ze dit jaar nog twee keer: op 30 juni en 30 september. Vanaf volgend jaar gaan de banken en makelaars werken met vier referentieperiodes: 31 december, 31 maart, 30 juni en 30 september.

Op basis van die periodes bepalen de tussenpersonen het gemiddelde van de waarde van de effectenrekeningen. Indien dat gemiddelde bij eenzelfde bank of makelaar uitkomt op 500.000 euro of meer moeten de beleggers een effectentaks van 0,15 procent betalen op het volledige bedrag.

Zelf innen?

Indien alle effecten bij dezelfde bank of makelaar staan, zal de financiële instelling de effectentaks zelf innen. De instelling is dan zeker dat de belegger de effectentaks moet betalen. De taks is in dat geval bevrijdend. Dat betekent dat de belegger het bedrag niet moet opnemen in zijn belastingaangifte.

De situatie is veel minder duidelijk wanneer iemand bij meerdere makelaars en banken een effectenrekening heeft staan waarop telkens minder dan 500.000 euro staat. In dergelijke gevallen moet de belegger zelf uitrekenen of de waarde van al die rekeningen samen het grensbedrag niet overschrijdt. Hij kan dat simpelweg berekenen op basis van de gemiddelden die hij van de financiële instellingen heeft gekregen.

Aangeven in personenbelasting

Indien de belegger tot de conclusie komt dat hij dat grensbedrag overschrijdt, moet hij bij de tussenpersonen een verklaring van inhouding afleggen. Zij zullen dan de effectentaks inhouden op de waarde van de effectenrekeningen waar zij een zicht op hebben. Beleggers hebben nog tot 30 november om dat aan de tussenpersonen te vragen. Zij moeten de heffing namelijk innen voor 20 december.

Wie dat niet doet, kan alsnog  zelf een aangifte doen. Die aangifte zal in zo’n geval elektronisch gebeuren. De houder van de effectenrekening heeft dan tijd om dat te doen tot op de laatste dag voor de indiening van de personenbelasting via Tax-on-Web. De effectentaks moet pas vanaf volgend jaar worden aangegeven op de belastingaangifte. Voor de belastingaangifte van dit jaar is de effectentaks nog niet van toepassing.

Boetes

Houders van een effectenrekening zijn verplicht (vanaf volgend jaar) in hun personenbelasting aan te geven of ze al dan niet een effectenrekening hebben (en bij welke financiële instelling). Zo kan de fiscus achterhalen of de titularissen de effectentaks omzeilen.

De belastingdienst kan hoe dan ook om inlichtingen vragen. Wie weigert inlichtingen te geven, of foutieve informatie geeft, riskeert een boete die kan oplopen tot 1.250 euro. Het minimumbedrag klokt af op 750 euro.

Op zoek naar een effectenrekening? Vergelijk hier de onlinebrokers. 

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.