Een hogere rente is nog niet voor morgen

Het is nog niet duidelijk of de Europese Centrale Bank haar opkoopprogramma dit jaar gaat stopzetten. Dat is goed nieuws voor de leners, maar slecht nieuws voor de spaarders.

Tijdens de jongste rentevergadering pakte Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, niet uit met grote verrassingen. Hij bevestigde dat hij momenteel niet raakt aan de belangrijkste rentetarieven en dat het opkoopprogramma ten vroegste in september afloopt. Tot op vandaag koopt de ECB maandelijks 30 miljard euro aan schuldpapier op. Voorts herhaalde Draghi, dat er pas sprake zal zijn van een renteverhoging ruimschoots ná het stopzetten van het opkoopprogramma.

De toestand van de economie stond centraal in de speech van Draghi. De voorzitter had het onder meer over de groeivertragingen sinds begin maart. Al maakt de centrale bank zich niet te veel zorgen over de toekomst. De ECB gaat er nog altijd vanuit dat de groei solide blijft.

Maar wat betekent dat voor de spaarders?

De ongewijzigde koers blijft in het bijzonder slecht nieuws voor de spaarders. De kans dat zij de spaarrente dit jaar nog zien stijgen, is bijzonder klein. De spaarrente is immers afhankelijk van de kortetermijnrente. En die rente zal pas stijgen geruime tijd nadat de ECB haar afkoopprogramma heeft stopgezet. Veel experts gaan er dan ook van uit dat de belangrijkste rentetarieven pas vanaf 2019 zullen stijgen.

Goed nieuws voor de leners

Zolang het opkoopprogramma van de ECB loopt, kunnen consumenten profiteren van goedkope leningen. Dankzij de obligatieaankopen van Draghi blijft de langetermijnrente immers bijzonder laag staan. Zo schommelde de rente op de gemiddelde woonlening op 20 jaar de afgelopen twaalf maanden rond 2,10 procent. Vijf jaar geleden was dat nog bijna het dubbele met een tarief van 3,75 procent.

Ook de overige leningen blijven bijzonder goedkoop in ons land. Wie zijn woning wil renoveren, krijgt bij het merendeel van de kredietgevers, zoals Mozzeno, een tarief van 2,69 procent.

Mogelijk verder uitstel

Het blijft weliswaar koffiedik kijken wat de toekomst brengt. Onder meer een zwakkere economische groei en een handelsoorlog kunnen ervoor zorgen dat ECB alsnog van koers verandert. Begin april heeft de ECB in haar notulen haar bezorgdheden geuit over de mogelijke gevolgen van een handelsoorlog.  “Zelfs als een handelsoorlog uiteindelijk wordt afgewend, dan kan de angst hiervoor alleen al genoeg zijn om het beleggersvertrouwen te drukken”, klonk het toen.

Indien de groei blijft vertragen (door onder meer een handelsoorlog en een zwakke euro) is de kans bijzonder groot dat de ECB de staking van haar opkoopprogramma nog even zal opschuiven. Daarmee wordt dan ook de verhoging van de belangrijkste rentetarieven uitgesteld.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.