Hoeveel weet de Belg over tak23-verzekeringen?

Een toenemend aantal Belgen heeft interesse in een tak23-verzekering. Maar hoe is het gesteld met de kennis van de Belg over dat product?

Spaarders die nieuwe horizonten willen verkennen, kunnen overwegen een tak23-verzekering te onderschrijven. Zo’n verzekering is voornamelijk interessant voor wie geen tijd heeft om zelf zijn geld te beleggen, maar zijn geld wil investeren in verscheidene fondsen. Toch is de kennis over dat beleggingsproduct eerder beperkt bij onze landgenoten. Dat leert een rondvraag bij 2.000 respondenten in opdracht van verzekeraar Generali.

Voor-en nadelen

Volgens dat onderzoek kan slechts 10 procent van de respondenten de voordelen van een tak23-verzekering opnoemen. Een van die voordelen is dat de beleggers geen roerende voorheffing moeten betalen op de opbrengsten. Daarenboven kunt u een begunstigde naar keuze opnemen in het contract. Daartegenover staat wel dat u per storting een premietaks van 2 procent moet betalen.

Bovendien mag men een tak23-verzekering niet over dezelfde kam scheren als een tak21-verzekering. Ondanks de gelijkklinkende benaming is er een groot verschil tussen beide producten. Zo is de tak21-verzekering een spaarverzekering die beschermd wordt door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw kapitaal is beschermd tot 100.000 euro wanneer uw verzekeraar de boeken neerlegt. Daarenboven krijgt u jaarlijks een vast rendement dat kan aangevuld worden met een eventuele winstdeelname. Daarom is zo’n spaarverzekering het ideale product voor beleggers of spaarders die weinig risico’s willen nemen. Bovendien bent u geen roerende voorheffing verschuldigd als u uw kapitaal acht jaar onaangeroerd laat staan.

Risico's

Wie hogere rendementen nastreeft, kan overwegen een tak23-verzekering te onderschrijven. Zo’n beleggingsverzekering wordt weliswaar niet beschermd door het depositogarantiestelsel. Daarnaast bent u nooit zeker hoeveel uw investering jaarlijks zal opbrengen. De opbrengsten zijn afhankelijk van de onderliggende beleggingsfondsen. Het hogere risicogehalte van het beleggingsproduct gaat doorgaans wel gepaard met hogere rendementen dan een tak21-verzekering. Dat risico is ook een van de redenen waarom niet alle Belgen investeren in een tak23-verzekering, leert de enquête van Generali. Ook de lange termijn en het soms lage rendement schrikken potentiële beleggers af.

Desalniettemin merkt Generali op dat de verkoop van de tak23-verzekeringen in de lift zit. In het eerste kwartaal van 2017 kende de markt volgens de verzekeraar een groei van 14,7 procent. Bovendien kunnen de nieuwe regeringsmaatregelen de verkoop van de tak23-verzekeringen een stevige duw in de rug geven. De beleggingsverzekering is immers vrijgesteld van de nieuwe heffing op beleggingsfondsen. Momenteel is die heffing enkel van toepassing op fondsen die voor meer dan 25 procent in schuldpapier (zoals obligaties en kasbons) beleggen.