Hoeveel brengt een tak21-verzekering meer op dan een spaarboekje?

Wie zoekt naar hoge rendementen is bij de spaarboekjes niet langer aan het juiste adres. Een tak21-verzekering kan soelaas brengen.

Een tak21-verzekering is een populair alternatief voor het spaarboekje. Wie zijn geld op zo’n spaarverzekering parkeert, heeft doorgaans zicht op hogere rendementen. Al moet je je kapitaal minstens acht jaar laten staan. Doe je dat niet, dan moet je 30 procent roerende voorheffing betalen op de intresten. Voor die berekening gaat de fiscus uit van een jaarlijks rendement van 4,75 procent, ook al heeft je verzekering meer of minder opgebracht dan 4,75 procent. Stel dat je netjes acht jaar spaart, hoeveel hou je dan over?

Hoe rendabel is een tak21-verzekering?

In de onderstaande analyse gaan we uit van iemand die jaarlijks 2500 euro stort op zo’n spaarverzekering. Hou er wel rekening mee dat de fiscus per storting een premietaks van 2 procent aanrekent. Uit onze analyse blijkt dat je bij het merendeel van de verzekeraars een rendement krijgt van 1 procent.  Daarom doen we de volgende berekeningen op basis van een gewaarborgde interestvoet van 1 procent. Bij sommige verzekeringen zoals Secure 21 van Patronale Life is dat zelfs 1,05 procent.

Wie onderhandelt met zijn verzekeraar, of via onze site bepaalde verzekeringen afsluit, kan stevig het mes zetten in die kosten. Op onze site kan je alle levensverzekering vergelijken, en nagaan bij wie je mogelijk een korting op de instapkosten krijgt als je via onze site een levensverzekering onderschrijft.

Acht jaar sparen

Tot slot gaan we ervan uit dat onze spaarder het gewenste bedrag bij de start van het jaar stort. Houden we rekening met de premietaks en instapkosten van 2,5 procent, dan zien we dat er jaarlijks 2375 rechts naar zijn verzekering stroomt. Wie geen eventuele winstdeelnames opstrijkt, heeft na acht jaar sparen 19875 euro bijeen gespaard. Dat is een verlies van 125 euro. Wie geen instapkosten moet betalen heeft na acht jaar sparen 20500 euro bijeen gespaard, of 500 euro aan interesten.

Eventuele winstdeelname

Ondanks het lichte verlies (in de eerste situatie) kan de eventuele winstdeelname alsnog voor een mooi rendement zorgen. Cijfers van vorig jaar tonen aan dat eventuele winstdeelnames van minstens 1 procent geen uitzondering waren. Tellen we die winstdeelname bij de bovenstaande situatie, dan zien we dat het totaalrendement afklokt op 792 euro. Wie geen instapkosten moet betalen, ziet dat rendement stijgen tot 1449 euro.

En het spaarboekje?

En hoe groot is het verschil met het traditioneel spaarboekje (0,11% rente)? Laat je datzelfde kapitaal op zo’n spaarboekje staan, dan heb je na acht jaar sparen ongeveer 20098,46 euro bijeengespaard, of een rendement van 98,46 euro. Dat is tot ruim veertien keer minder dan wanneer je je kapitaal op een spaarverzekering (zonder instapkosten) parkeert.

Depositogarantiestelsel

Bovendien geniet je bij een tak21-verzekering van dezelfde veiligheidsvoorwaarden als bij een gereglementeerd spaarboekje. Zo wordt je kapitaal beschermd tot 100.000 per persoon en per financiële instelling. Dat betekent dat je je kapitaal (tot 100.000 euro) terugkrijgt wanneer je bank of verzekeraar de boeken neerlegt.

Niels Saelens