Hoe vindt u (uw) slapende rekeningen?

In detail

Een suikertante opende ooit een rekening op uw naam, maar na haar overlijden weet u niet meer hoe het daarmee zat. Of u herinnert zich plots dat u in uw studententijd een rekening had bij die bank vlak bij uw kot. Of u verhuist en raakt daarbij een pak bankpaperassen kwijt. Scenario’s genoeg die zogenoemde ‘slapende rekeningen’ doen ontstaan.

Na vijf jaar: opsporing van de eigenaar

Voor de wet is een slapende rekening een rekening waarop ten minste vijf jaar lang geen enkele verrichting is gebeurd, terwijl er ook geen enkel contact is geweest tussen bank en rekeninghouder. Noot: Ook een verzekering of een kluis kan slapend zijn: Voor een levensverzekering is dit wanneer de begunstigde niets van zich heeft laten horen binnen de zes maanden na het overlijden van de verzekerde. Voor een kluis is dit wanneer de huurprijs van de kluis gedurende minstens vijf jaar niet is betaald en de kluis op initiatief van de bank geopend werd.

Na 30 jaar: naar de staatskas

De wet verplicht banken en verzekeringsmaatschappijen om de eigenaar/begunstigde van een slapende rekening, kluis of verzekering op te sporen. Eerst sturen ze een brief naar het laatst bekende adres. Komt daarop geen reactie, dan gaan ze op zoek via het Rijksregister of de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en sturen de betrokkene een aangetekend schrijven. Haalt ook dat niets uit, dan wordt het slapende tegoed in bewaring gegeven bij de Depositokas van de Federale Overheidsdienst Financiën. U hebt 30 jaar de tijd om daar het tegoed op te eisen. Daarna gaat alles onherroepelijk naar de staatskas.

Zoeken of laten zoeken

De Dienst Slapende rekeningen van de FOD Financiën gidst u via zijn website www.slapenderekeningen.be vlot naar dat vergeten extraatje van uw suikertante. Met uw elektronische identiteitskaart of token kunt u eigenhandig de Registers Slapende Tegoeden doorzoeken. Zoeken op naam van iemand anders kan ook, maar dan moet u een schriftelijke aanvraag indienen en een wettig belang aantonen. Slapende tegoeden brengen bij de Depositokas een door de minister van Financiën vastgelegde (bescheiden) rentevoet op.