Hoe sparen met behulp van de fiscus?

Nu de spaarboekjes nauwelijks nog geld in het laatje brengen, is het interessant om op zoek te gaan naar alternatieven. In sommige gevallen steekt de fiscus een handje toe.U geniet al van een belastingvoordeel van zodra u geld parkeert op een gereglementeerd spaarboekje. Op de eerste 1.880 euro aan interesten bent u de fiscus geen roerende voorheffing verschuldigd. 

Staat de rekening op naam van twee gehuwden of wettelijk samenwonenden, dan is er een vrijstelling tot 3.760 euro per jaar. U betaalt 15 procent roerende voorheffing op de interesten boven dat grensbedrag. Maar nu de rente niet bepaald hoge toppen scheert, is het misschien tijd om nieuwe horizonten te verkennen. Op een traditioneel spaarboekje krijg je nog steeds 0,11 procent rente. Vergelijk hier alle spaarrekeningen. 

Sparen voor later

Het meest gekende alternatief voor het spaarboekje is pensioensparen. Dat kunt u op verschillende manieren doen. Zo kunt u een tak21-of tak23-verzekering afsluiten, of uw geld investeren in pensioenspaarfondsen. De veiligste optie is de tak21-verzekering. Dat is de enige vorm van pensioensparen waarbij uw kapitaal beschermd wordt door het depositogarantiestelsel. Daarenboven geniet u van een gegarandeerde rentevoet, en ziet u uw kapitaal sowieso op het einde van de rit terug.  De gegarandeerde opbrengsten kunnen aangevuld worden met een eventuele winstdeelname.

Wie hogere inkomsten nastreeft, kan overwegen zijn kapitaal te storten in een tak23-verzekering of een pensioenspaarfonds. Aan dergelijke pensioenspaarproducten zijn er wel risico’s verbonden. In ieder geval geniet u van een belastingvermindering van 30 procent op uw stortingen. U kunt jaarlijks maximaal 940 storten als u van het voordeel wilt genieten. De effectieve belastingvermindering bedraagt dus 282 euro.

Zelfstandigen kunnen een beroep doen op het Vrij Aanvullend Pensioen (VAPZ). Zij kunnen daar maximaal 17 procent van hun beroepsinkomsten van drie jaar geleden in storten, met een maximum van 3.127,24 euro. Wie kiest voor een sociaal VAPZ, waarbij ook uitkeringen voorzien zijn bij arbeidsongeschiktheid, kan dat bedrag verhogen tot 9,40 procent. Hier geldt een maximum van 3.598,05 euro. Vergelijk hier alle pensioenspaarverzekeringen. 

Naast pensioensparen

Wie aan pensioensparen doet, en nog een extraatje opzij wil zetten voor later kan aan langetermijnsparen doen. Langetermijnsparen doet u via een tak21-verzekering met een fiscaal voordeel. Het grote verschil met pensioensparen is dat het langetermijnsparen in dezelfde korf zit als uw woonlening. Wat betekent dat u een maximaal belastingvoordeel van 2.260 euro kan opbrengen. Doorgaans is die korf dan gevuld met uw woonlening.

Langetermijnsparen is met andere woorden voornamelijk interessant voor wie zijn woonlening reeds heeft afbetaald. De fiscus gebruikt de volgende formule om uw voordeel te berekenen: 169,20 euro plus 6 procent van je belastbaar inkomen. Het effectieve voordeel van je langetermijnsparen bedraagt 30 procent van dat bedrag, met dus een maximum van 2.260 euro, of een maximaal effectief voordeel van 678 euro.