Hoe schenken aan uw kinderen en toch uw pensioen niet verwaarlozen

Veel ouders willen hun kinderen een financieel duwtje in de rug geven wanneer ze een eigen woning kopen. Hoe kunt u dat doen zonder uw pensioen uit het oog te verliezen?

Het is in ons land al langer geen geheim meer dat voor velen onder ons ons pensioen niet voldoende zal zijn om rond te komen wanneer we ons werk definitief vaarwel zeggen. Wie na zijn 65ste, binnenkort 67ste verjaardag niet te veel aan koopkracht wil verliezen kan zijn pensioen aandikken via de tweede en derde pensioenpijler. Maar wat als u een schenking wilt doen aan de kinderen? Kunt u dat doen zonder te diep in eigen vel te snijden?

Voor wie wil schenken zonder aan koopkracht in te boeten, kan een schenking met rentelast of lijfrente soelaas brengen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk uw effectenportefeuille te schenken aan uw nageslacht. En omdat kinderen rekening moeten houden met de lijfrente, zijn zij verplicht u een jaarlijkse rentelast te betalen.

Rentelast bepalen 

De schenker is volledig vrij om te bepalen hoe hoog of hoe laag die rente ligt. Dat kan bijvoorbeeld 1 procent zijn. Stel dat u op die manier 100.000 euro schenkt aan uw kinderen, dan zijn zij u jaarlijks 1000 euro verschuldigd. Een extra voordeel van zo’n schenking is dat u niet langs de notaris moet passeren. Wie bijvoorbeeld schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik moet dat wel. Een schenking via een handgift is voldoende. Hou er wel rekening mee dat u de lijfrente vermeld in een bewijsdocument. Bij een bankgift geldt wel een termijn van 3 jaar. Indien u binnen die termijn sterft, zijn uw erfgenamen alsnog successierechten verschuldigd op de schenking.

Al moet de schenker zich wel aan een limiet houden. Volgens de Vlaamse belastingdienst mag de rentelast de schenking niet ondergraven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de kinderen op het einde van de rit meer dan de schenking hebben terugbetaald via de lijfrente. Daarom is het aangewezen een limiet op te nemen in uw contract. In het geval van ons voorbeeld kan dat 20.000 euro zijn. Zo zijn de kinderen zeker dat ze, indien u langer dan 20 jaar leeft na de schenking, minstens 80.000 euro overhouden van het kapitaal dat ze op die manier hebben verkregen.

Bij een schenking onder last van een lijfrente wordt het behoud van kapitaal bovendien vaak verzekerd door de inpandgeving van de portefeuille. Daardoor is de schenker zeker dat de lijfrente wordt uitbetaald.

Op onze site kunt u nagaan op welke manier u aan pensioensparen kunt doen. Bekijk hier de pensioenspaarfondsen. Meer interesse in spaarverzekeringen? Klik hier.