Hoe op een veilige manier een extra pensioenspaarpotje aanleggen?

6 november 2018

Wie in ons land van zijn oude dag wil genieten, komt niet rond met zijn pensioen. Daarom is het aangeraden om meerdere pensioenspaarpotjes aan te leggen. Dit zijn de veiligste spaaroplossingen.

Volgens de meest recente cijfers van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) bedraagt het wettelijk pensioen van een Belgische werknemer gemiddeld 63,7 procent van het laatste nettoloon. Dat komt neer op gemiddeld 1.100 euro bruto. Een zelfstandige moet zelfs tevreden zijn met een pensioen van bruto 900 euro. Dat is ruimschoots onvoldoende om van een zorgeloos pensioen te genieten.

In het verleden hebben wij al meermaals ons licht laten schijnen over de spaaroplossingen met een fiscaal voordeel: het pensioensparen en het langetermijnsparen. Maar wat als je nog een extra spaarpotje wil aanleggen voor later zonder te veel risico’s te nemen? Dan kan de tak21-verzekering soelaas bieden.

Een tweede of derde pensioenspaarpotje

De spaarverzekering biedt namelijk tal van voordelen. Om te beginnen wordt de spaarverzekering beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat je kapitaal tot 100.000 euro is beschermd per verzekeringnemer en per financiële instelling bij een faillissement van de verzekeraar.

Daarenboven heb je doorgaans altijd recht op een gewaarborgde rentevoet. Die rentevoet is van toepassing op gedane stortingen en wordt vastgeklikt voor een bepaalde periode, gaande van één jaar tot de volledige looptijd van het contract. Wanneer een verzekeraar de rentevoet wijzigt, is die van toepassing op de toekomstige stortingen (en stortingen waarop de vroegere rentevoet niet meer van toepassing is). In tegenstelling tot pensioensparen of langetermijnsparen krijg je in dit geval geen fiscaal voordeel.

Beste spaarverzekering

Een vergelijking van Bankshopper.be leert dat we de hoogste gewaarborgde rentevoet momenteel terugvinden bij de spaarbank VDK. De gewaarborgde rentevoet van de tak21-verzekering Safe Life bedraagt momenteel 1,25 procent. Maar dat betekent niet dat die verzekering de best presterende spaarverzekering op de markt is.

Safe Life moest vorig jaar namelijk de duimen leggen voor Vita Dynamic Invest van Federale Verzekering. Die spaarverzekering was met een totaalrendement van bruto 2,30 procent toen de lucratiefste spaarverzekering. Dat terwijl die spaarverzekering een gewaarborgde rentevoet van 0 procent naar voren schuift. Hoe komt dat?

Top 3 Spaarverzekeringen 2017 Gewaarborgde rentevoet Eventuele winstdeelname 2017 Totaal (bruto)
Vita Invest Dynamic van Federale Verzekering 0% 2,30% 2,30%
Safe Plan van VDK Life 1,25% 1,00% 2,25%
Free Invest Plan van BNP Paribas Fortis/ Optima Best van bpost bank 0,25% 1,75% 2%

Sparen zonder gewaarborgde rentevoet

Wie op een veilige manier wil sparen voor later, maar toch hogere rendementen nastreeft, kan overwegen om een tak21-verzekering zonder gewaarborgde rentevoet te onderschrijven. Bij dergelijke spaarverzekeringen weet je nooit op voorhand hoeveel je spaargeld zal opbrengen. De eventuele winstdeelname is immers volledig afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa.

Doordat de verzekeraar geen bepaalde doelstelling moet halen, heeft die meer vrijheid om het geld te beheren. En die extra vrijheid resulteert doorgaans in erg mooie resultaten. Sinds de spaarverzekering Vita Invest Dynamic van Federale Verzekering in 2015 werd gelanceerd, was die verzekering jaar op jaar één van de beste spaarverzekeringen op de markt. Het blijft natuurlijk  moeilijk te voorspellen hoe goed die spaarverzekering het in de toekomst gaat doen.

Sparen met een belastingvermindering? Lees hier waarom een spaarverzekering zonder gewaarborgde rentevoet extra interessant kan zijn.

Kijk naar de acties

Tot slot loont het de moeite om de acties van de verzekeraars op te volgen. Eén van de meest recente acties is die van Federale Verzekering. Wie één van de spaarverzekeringen (zonder fiscaal voordeel) onderschrijft, krijgt tot maximaal 750 euro van zijn premie terug. De actie loopt nog tot en met 16 november. Blijf Bankshopper.be volgen om de hoogte te blijven alle acties.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.