Hoe met mooie rendementen aan successieplanning doen?

Ondanks de lage rentestanden kunnen goede huisvaders dit jaar mooie zaken doen. Dankzij een tak21-verzekering zijn rendementen van ruim 1 procent niet uit den boze.

Wie hogere rendementen nastreeft, en tegelijk aan successieplanning wil doen, kan overwegen een tak21-verzekering te onderschrijven. Dergelijke spaarformules brengen niet alleen meer geld in het laatje, maar geven de verzekeringnemer ook de mogelijkheid om een begunstigde aan te duiden. En hij is vrij om op ieder moment de naam van de begunstigde te veranderen.

Hoge rendementen

Tot op vandaag zijn er tak21-verzekeringen die het rendement op de spaarboekjes ruimschoots overtreffen. Zo laat de verzekeraar Patronale Life weten dat het de gegarandeerde rentevoeten van vorig jaar handhaaft. Verzekeringnemers die dit jaar de formules Safe21, Starfix en Fructisafe onderschrijven, kunnen blijven rekenen op een gewaarborgd rendement van 1 procent. Dat is bijna tien keer meer dan een traditioneel spaarboekje. Daarenboven heeft de verzekeraar onlangs de opbrengsten van 2017 bekendgemaakt. En die cijfers tonen aan dat de eventuele winstdeelname de opbrengsten van zo'n spaarverzekering een stevige boost geven:

  • Secure 21: Totaalrendement van minstens 1,85% netto
  • Safe 21: Totaalrendement van minsten 1,70% netto
  • Starfix: Totaalrendement van minsten 1,70% netto
  • Fructisafe: Totaalrendement van minsten 1,70% netto

Twee verzekeringnemers

Wie zo’n contract onderschrijft, kan blijven genieten van de opbrengsten en alsnog iemand aanduiden die het kapitaal erft wanneer hij komt te gaan. Dat is onder meer mogelijk door een begunstigde aan te duiden.

Al bieden sommige verzekeraars nog andere mogelijkheden aan. Zo is het bij sommigen mogelijk om een verzekeringscontract af te sluiten op twee namen.  Als één van beide verzekeringsnemers overlijdt, wordt het contract niet beëindigd, maar gaat het contract met alle bijhorende rechten automatisch over op de overlevende medeverzekeringsnemer.  Dat is bijvoorbeeld het geval bij Patronale Life.

De voordelen

Dat heeft verscheidene voordelen voor de partner. Allereerst moet hij of zij minder successierechten betalen. De belastbare grondslag is volgens de wet de helft van de afkoopwaarde van het contract. Daarnaast worden de kosten en taksen verbonden aan een nieuwe verzekering vermeden doordat de tweede verzekeringnemer verder kan beleggen.

Het is overigens mogelijk een andere partij dan je partner aan te duiden als tweede verzekeringnemer. Zo kan je bijvoorbeeld een (klein)kind aanduiden als extra verzekeringnemer.

Kosten spaarverzekering

Aan een spaarverzekering hangt er weliswaar een prijskaartje vast. Zo int de fiscus per storting een premietaks van 2 procent. Daarenboven moeten de verzekeringnemers roerende voorheffing (30%) betalen als ze het spaarkapitaal binnen de acht jaar opnieuw aanspreken.

Ook de verzekeraars rekenen allerhande kosten aan. Daarom bieden wij je op onze site de mogelijkheid aan om tegen een lager tarief in een tak21-verzekering te stappen. Wie via bankshopper.be bijvoorbeeld het contract Patronale Life Safe21 onderschrijft, betaalt geen 5 procent instapkosten, maar 50 euro + 0,50 procent van de premie. Dat contract heeft vorig jaar minstens 1,70 procent netto opgebracht.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.