Hoe meer dan 10 procent rendement halen door uw woonlening vervroegd terug te betalen

Het spaarboekje brengt niets meer op. Toch kan de goede huisvader zijn geld laten renderen. Hoe? Door een woonlening vervroegd terug te betalen.

Wie vandaag zijn geld parkeert op een spaarboekje moet tevreden zijn met een spaaropbrengst van 0,11 procent. Slechts een handjevol banken flirt nog met de 1-procentgrens. Maar wie zijn koopkracht wil behouden is bij geen enkele bank aan het juiste adres. Het meest recente inflatiecijfer in ons land klokte in februari af op 2,97 procent. Dat is 1,77 procentpunt meer dan het hoogste spaarrendement op dit moment. Wie een spaarabonnement opent bij Deutsche Bank krijgt 1,2 procent rente in totaal. Op onze site kunt u alle spaarrekeningen vergelijken. 

Ook wie zijn geld voor een langere termijn vastklikt, ziet de inflatie aan zijn koopkracht knibbelen. Enkel wie bereid is meer risico’s te nemen kan zijn kapitaal voldoende laten groeien. Goede huisvaders die hun spaargeld willen laten renderen kunnen nog een derde weg inslaan: een woonlening vervroegd afbetalen. Wat brengt dat op?

Ruim 17 procent rente

In deze simulatie gaan we uit van iemand die twee jaar geleden een lening afsloot voor een termijn van 20 jaar. In februari 2015 klokte de gemiddelde rente af op 2 procent.  Wie toen 180.000 euro leende voor de afbetaling van een woning, betaalt maandelijks 909 euro af (vanuit gaand dat die persoon zijn lening ondertussen niet geherfinancierd heeft).  Die maandelijkse aflossing bestaat uit 611 euro  effectieve terugbetaling en 297 euro interesten.

Stel dat die persoon de afgelopen jaren zo’n 20.000 euro bijeen heeft gespaard, kan hij overwegen om dat bedrag te gebruiken om zijn hypothecair krediet vervroegd terug te betalen.  Rekening houdend met het bedrag dat die persoon de afgelopen twee jaar effectief heeft afbetaald is hij de bank nog 165.335 euro verschuldigd (611 euro x 24 maanden). Vanzelfsprekend rekenen wij de interesten niet mee in die vermenigvuldiging.  Hou er rekening mee dat wanneer u een deel van uw lening vervroegd wilt terugbetalen u minstens 10 procent van het geleende kapitaal op tafel moet leggen.

Door die 20.000 euro te investeren in de vervroegde afbetaling van zijn woonlening kan de ontlener dat bedrag doen dalen tot 145.355 euro. Indien de bank akkoord gaat met dezelfde voorwaarden, verlaagt de maandelijkse aflossing van 909 euro naar 800 euro voor de overige 18 jaar. Dat is een besparing van 109 euro per maand. Hou er rekening mee dat de bank een wederbeleggingsvergoeding vraagt die doorgaans overeenstemt met 3 maanden intrest op het bedrag dat u vervroegd terugbetaalt. In dit geval is dat 100 euro. Na 18 jaar heeft u 3.544 euro aan interesten uitgespaard. Houden we rekening met de wederbeleggingsvergoeding dan houdt u nog 3.444 euro over. Dat is een ‘rendement’ van 17,22 procent.

Wie die 20.000 euro de komende 18 jaar op een traditioneel spaarboekje laat staan heeft op het einde van de rit 20.400 euro bijeen gespaard (ervan uitgaand dat de rente ongewijzigd blijft). Dat is een rendement van 400 euro, of 3.100 euro minder dan wanneer u uw spaardeposito’s heeft gebruikt voor een vervroegde afbetaling van uw woonlening.

Vergelijk hier op onze website een hypothecaire lening.