Hoe kunt u uw kleinkinderen een financieel duwtje in de rug geven?

Een onderzoek van iVox, in opdracht van bpost bank, leert dat almaar minder grootouders geld opzijzetten voor hun nageslacht. Vandaag sparen drie op de tien grootouders nog voor hun kleinkinderen. Drie jaar geleden deden vier op de tien dat nog. Er zijn verschillende redenen waarom grootouders hun spaarcenten liever op hun eigen rekening laten staan. Een daarvan is de lage rente die knabbelt aan de koopkracht. Desalniettemin hebben diegene die sparen voor hun kinderen een duidelijke doelstelling voor ogen: een spaarpotje van 10.000 euro tegen dat de kleinkinderen hun achttiende verjaardag vieren. Maar hoe kan je als (groot)ouder die doelstelling halen?

Cijfers van bpost bank tonen aan dat 86 procent van de ouders en 61 procent van grootouders de traditionele weg inslaan: het spaarboekje. Slechts een minderheid is gewonnen voor de alternatieven. De voornaamste redenen voor de tanende interesse in de alternatieven zijn: weinig vertrouwen en onvoldoende kennis. Nochtans zijn er voldoende spaarproducten op de markt die de kleinkinderen net dat extra financieel duwtje in de rug geven.

Spaarboekje

De populairste formule blijft de spaarrekening voor jongeren. Zo’n rekening brengt doorgaans meer geld in het laatje dan het traditionele spaarboekje. Al ontsnappen ook de jonge spaarders niet aan het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Zo heeft Beobank onlangs de getrouwheidspremie op de jongerenrekening verlaagd van 0,15 naar 0,10 procent. Samen met de basisrente (0,20%) krijgen jongeren nu nog 0,30 procent rente op hun spaarcenten. Wie de spaarformules voor jongeren vergelijkt op onze site leert dat een jongerenrekening bij Fintro het meeste opbrengt. Wie Fintro Jongerenspaarrekening opent krijgt 0,70 procent basisrente en 0,30 procent getrouwheidspremie. Dat is ruimschoots meer dan de rendementen op het traditionele spaarboekje (0,11%).

Vergelijk hier op onze site alle kinderspaarrekeningen.

Spaarverzekering

Wie naar meer rendement zoekt voor zijn nageslacht kan een tak21-spaarverzekeringen openen voor zijn kleinkinderen. Via zo’n verzekering kunt u maandelijks of jaarlijks een bepaald bedrag opzijzetten.  U ontsnapt aan de 27 procent roerende voorheffing als u de spaartegoeden de eerste acht jaar niet opvraagt. U moet weliswaar 2 procent premietaksen betalen per storting. Als eigenaar geniet u wel van een grote flexibiliteit. Zo kunt u op ieder moment bepalen voor wie de inlagen zijn. U kunt eveneens kiezen wanneer uw kleinkind recht heeft op het geld. En net zoals bij de traditionele spaarrekening vallen de spaardeposito’s onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw kapitaal tot 100.000 euro is beschermd wanneer de financiële instelling de boeken neerlegt.

Bij een tak21-verzekering krijgt u sowieso een minimumrendement dat aangevuld kan worden met een eventuele winstdeelname als de verzekeraar een goed boekjaar achter de rug heeft. Bij Belfius krijgt u bijvoorbeeld een gegarandeerd rendement van 0,75 procent als u de spaarverzekering Belfius Life Junior onderschrijft. Op onze site kunt u alle tak21-verzekeringen naast elkaar leggen. Afhankelijk van de financiële instelling kunt u speciale verzekeringen openen met oog op sparen voor het nageslacht.

Beleggingsplan

Wie bereid is meer risico’s te nemen kan kiezen voor een beleggingsplan. De banken investeren dan het door u gestorte kapitaal in obligaties, aandelen en andere beleggingen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij ING. Bij de grootbank kunt u het periodieke beleggingsplan ‘ING Focus Plan Bricks for Kids’ openen. U ruilt enkele garanties –het garandeerde rendement en kapitaalbescherming– in voor een grotere kans op meer opbrengsten. Bij Belfius kunt u dan weer het Flex Invest Plan openen. De staatsbank biedt dezelfde voorwaarden aan als ING. Bij beide banken kunt u al een beleggingsplan openen vanaf 25 euro per storting.