Hoe kunt u uw geld op lange termijn het best laten renderen?

Nu de spaarboekjes nauwelijks nog geld in het laatje brengen, is het voor de goede huisvader een enorme uitdaging om een veilig alternatief te vinden. Wij sommen er een aantal op.

Termijnrekeningen

Voor wie zijn geld een aantal jaar kan missen, kan een termijnrekening soelaas brengen. Via dergelijke spaarformules vertrouwt u uw bank een deel van uw kapitaal toe voor een vastgelegd termijn. Dat kan variëren van drie maanden tot tien jaar. Doorgaans geldt de regel: hoe langer u uw kapitaal vastklikt, hoe hoger het rendement. Maar eerder onderzoek van onze site toonde aan dat er nauwelijks een verschil is tussen een belegging op vijf jaar en een op tien jaar.

De beste formule op vijf jaar, de termijnrekening van CKV, brengt netto 1,05 procent rente op. Wie zijn geld tien jaar op een termijnrekening bij CKV zet, krijgt eveneens een nettorendement van 1,05 procent. Ook de spaarders bij Nagelmackers Bank krijgen 1,05 procent op tien jaar. De rentevoet is gegarandeerd voor de volledige looptijd van uw contract.

Hou een er rekening mee dat een termijnrekening een contract van een bepaalde duur is. Dat betekent dat de banken u een financiële sanctie kunnen opleggen als u uw kapitaal te vroeg aanspreekt. Net zoals een spaarboekje valt de termijnrekening onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw kapitaal per persoon en per financiële instelling is beschermd tot 100.000 euro wanneer uw verzekeraar of bank de boeken neerlegt. Op onze site kunt u alle termijnrekeningen vergelijken. 

Tak21-spaarverzekering

Wie zijn geld minstens acht jaar kan missen, kan de weg van de tak21-spaarverzekeringen inslaan. Na acht jaar sparen, bent u immers vrijgesteld van de roerende voorheffing. Wie zijn deposito’s binnen de acht jaar aanspreekt moet 30 procent roerende voorheffing betalen op de interesten.

Het merendeel van de tak21-spaarverzekeringen bestaat uit twee luiken: de gewaarborgde rentevoet en de eventuele winstdeelname. Dat betekent dat u na een jaar sparen een hoger rendement kunt krijgen dan wat de banken afficheren. Wie vorig jaar bijvoorbeeld Secure 21 onderschreef van Patronale Life kreeg een totaalrendement van 2,05 procent. Dat is 1 procentpunt meer dan de gewaarborgde rentevoet van 1,05 procent. Die gewaarborgde rentevoet blijft bovendien van toepassing op de gestorte premies. Wanneer de verzekeraar de rentevoet verlaagt, is die enkel van toepassing op toekomstige stortingen. Al zijn er sommige verzekeraars die een verlaagde rentevoet ook laten gelden op reeds gedane stortingen. 

Sommige banken bieden gewaarborgde rentevoet van 0 procent aan. Doorgaans krijgt u dan wel een hoger totaalrendement dan op een tak21-spaarverzekering met een hoger rentevoet. 

Net zoals de termijnrekeningen en spaarboekjes vallen de tak21-spaarverzekeringen onder het depositogarantiestelsel. In tegenstelling tot de andere twee spaarformules betaalt u per storting een premietaks van 2 procent. Instap-uitstap-en beheerskosten kunnen dat prijskaartje verder aandikken. Laat hier uw licht schijnen over alle tak21-spaarverzekeringen. 

Tak23-beleggingsverzekering

Wie bereid is iets meer risico's te nemen, kan overwegen een tak23-beleggingsverzekering te onderschrijven. In tegenstelling tot een tak21-verzekering krijgt u bij een tak23-verzekering geen gegarandeerde rentevoet. Dat komt omdat zo’n verzekering investeert in onderliggende fondsen. Daardoor is het voor de verzekeraar veel moeilijker een bepaald rendement te garanderen. Een tak23-verzekering brengt doorgaans meer geld in het laatje dan een tak21-verzekering.

Er bestaan tak23-verzekeringen die de risico’s enigszins binnen de perken houden. Zo kunt u kiezen voor een tak23-verzekering met kapitaalbescherming. Bij een tak23-verzekering ontsnapt u bovendien aan de roerende voorheffing van 30 procent. Al moet u die in sommige gevallen wel betalen als u voor een formule met kapitaalbescherming kiest. Net zoals bij een tak21-verzekering moet u een premietaks betalen en eventueel instap-uitstap-en beheerskosten. Wie liever geen risico's neemt, raden wij een van de eerder genoemde alternatieven aan.