Hoe kunt u sparen voor uw kinderen of kleinkinderen?

Ouders zijn hoe langer hoe meer bezig met de financiële toekomst van hun kinderen. Maar op welke manieren kunt u uw nageslacht een financieel duwtje in de rug geven?

U kunt op verscheidene manieren sparen voor uw kinderen of kleinkinderen. De meest eenvoudige oplossing is een spaarrekeningen openen op naam van uw kind of kleinkind. Het merendeel van de banken bieden speciale spaarrekeningen aan op maat van jongeren. Al hanteren de banken uiteenlopende leeftijdsgrenzen.

De jongerenspaarrekening

Een van de opvallendste spelers in dit segment is de Henegouwse bank CPH. Bij die bank kunt u al een jongerenrekening openen vanaf de geboorte van uw (klein)kind. De rente die uw kind ontvangt is afhankelijk van zijn leeftijd. Zo brengt de formule voor kinderen tot en met drie jaar 0,65 procent basisrente en 0,2 procent getrouwheidspremie in het laatje. Die tarieven dalen naarmate het kind ouder wordt. Zo krijgen kinderen tussen 3 en 12 jaar nog een getrouwheidspremie van 0,2 procent en een basisrente van 0,45 procent. Die rente daalt nog verder tot 0,25 procent voor jongeren tot en met 26 jaar. De getrouwheidspremie blijft 0,2 procent. De bank koppelt wel enkele voorwaarden aan de jongerenrekening. Zo daalt de basisrente tot 0,01 procent van zodra er meer dan 10.000 euro op het spaarboekje staat. De getrouwheidspremie blijft ongewijzigd. Op onze site kunt u alle spaarrekeningen voor jongeren vergelijken. 

Eenmaal u als ouder een spaarrekening hebt geopend voor uw kind bent u vrij om op eender welk momenteel geld te storten op de rekening. Bovendien kunt u zolang het kind minderjarig is geld afhalen van die rekening. Daarbij is het aangeraden om uzelf een volmacht toe te kennen op die rekening.  Eenmaal uw kind 16 jaar is geworden mag die maandelijks maximaal tot 125 euro afhalen van zijn spaarrekening. Al kunt u bij sommige banken die leeftijd verlagen tot 12 jaar.

Sparen via een spaarverzekering

Naast de gewone spaarrekening kunt u ook een spaarverzekering openen voor uw kind of kleinkind. Via zo’n spaarverzekering kunt u maandelijks een extraatje opzijzetten voor uw nageslacht. Dergelijke spaarformules brengen doorgaans meer geld in het laatje dan de klassieke spaarrekeningen.  Daarenboven blijft de gewaarborgde rente op spaarverzekeringen van toepassing op de gedane stortingen. Indien de rente daalt, geldt het nieuwe tarief voor de toekomstige stortingen.

Het merendeel van de banken biedt een normale tak21-verzekeringen aan, maar sommige hebben een product ontwikkeld op maat van kinderen. De Yongo-spaarverzekering van AG Insurance is daar een voorbeeld van. De verzekeraar belooft een gegarandeerd rendement van 0,5 procent dat kan aangevuld worden met een eventuele winstdeelname.

Voordelen spaarverzekering

Bij dergelijke spaarverzekeringen kunt u doorgaans zelf beslissen wanneer het kapitaal ter beschikking wordt gesteld aan uw kind of kleinkind. Bij de Yongo-spaarverzekering kan dat bijvoorbeeld tussen de leeftijd van 18 en 24 jaar. Voorwaarde is wel dat u de verzekering afsluit voor de zestiende verjaardag van het kind.

Bovendien kunt u bij een spaarverzekering op eender welk moment de begunstigde wijzigen. Zo kunt u bijvoorbeeld beslissen om het kind alsnog het spaarkapitaal niet te geven, omdat die bijvoorbeeld in een slecht milieu is terechtgekomen.  Het gespaarde kapitaal blijft hoe dan ook eigendom van de verzekeringnemer tot op het moment dat dat geld vrijkomt.

Hou er overigens rekening mee dat het kapitaal minstens acht jaar op zo’n spaarverzekering moet blijven staan. Spreekt u binnen die periode toch het spaarkapitaal aan dan moet 30 roerende voorheffing betalen op een fictief rendement van 4,75 procent.

Niels Saelens