Hoe kunt u beleggen zonder instapkosten te betalen?

Nu het spaarboekje nauwelijks nog geld  in het laatje brengt, overwegen almaar meer Belgen om te beleggen. Maar hoe kunt u bepaalde kosten vermijden?

Kosten beleggen

Wie zich verdiept in de beleggerswereld ontsnapt er niet aan: de kosten gekoppeld aan zo’n een investering. Die kosten variëren van beleggingsproduct tot beleggingsproduct. Zo kunt u onder meer geld investeren in een beleggingsfonds of een tak23-verzekering. Wie minder risico’s wil nemen, kan overwegen een tak21-verzekering te onderschrijven. Wanneer u kiest voor zo’n verzekering moet u onder meer een premietaks van 2 procent betalen. Daarenboven rekenen de tussenpersonen u ook nog eens instap-beheers-en uitstapkosten aan.

Tijdelijke acties

U kunt die kosten gevoelig doen dalen door te onderhandelen met uw adviseur of verzekeringsmakelaars. Maar ook door te vergelijken. Zo organiseren verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld acties waarbij ze de instapkosten schrappen, of tijdelijk nieuwe producten aanbieden met een hogere gewaarborgde rentevoet. Baloise Insurance is daar een van. Vanaf 27 oktober kunnen zowel particulieren als rechtspersonen intekenen op de Invest 26 fix en Invest Fix van Baloise Insurance. Wie voor zo’n product kiest, betaalt geen instapkosten. De beheerskosten van het contract zijn 0,015 per maand, of 1 procent beheerkosten per jaar als u kiest voor een tak23-fonds.

Rechtspersonen

Een contract Invest 26 Fix is enkel beschikbaar voor rechtspersonen. Via zo’n kapitalisatiecontract genieten rechtspersonen nu tijdelijk van een gegarandeerd rendement van 1,35 procent bruto. Dat terwijl de vennootschappen bij het merendeel van de banken tevreden moeten zijn met een rendement van 0 procent op de traditionele spaarformules. De gewaarborgde interestvoet is overigens vast voor een garantieperiode van 8 jaar, Daarenboven moeten zij geen 2 procent premietaks betalen. Voorts kunnen zij kosteloos hun kapitaal aanspreken ten belope van 15 procent van de reserve, zolang dat bedrag de grens van 25.000 euro niet overschrijdt. De minimale, eenmalige premiestorting bedraagt 15.000 euro. (inclusief premietaksen en kosten). Bijkomende premiebetalingen zijn niet mogelijk.

En kunnen particulieren beleggen?

Ook de particulieren krijgen de kans om te genieten van het tijdelijke aanbod. Zij kunnen intekenen op Invest Fix. In tegenstelling tot de rechtspersonen krijgen particulieren de keuze tussen tak21-verzekering, tak23-fondsen of een combinatie van beiden. Goede huisvaders kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een tak21-verzekering. In zo’n geval is uw kapitaal beschermd tot 100.000 per persoon, per verzekeringsmaatschappij.

Daarenboven geniet u nu ook tijdelijk van een gegarandeerde intrestvoet van 1,35 procent gedurende een garantieperiode van 8 jaar. Na het verstrijken van elke garantieperiode wordt er voor de volgende 8 jaar een nieuwe interestvoet bepaald. U moet bovendien geen roerende voorheffing betalen als u uw kapitaal 8 jaar onaangeroerd laat.

Particulieren die bereid zijn meer risico’s te nemen, kunnen overwegen een tak23-fonds te onderschrijven. In tegenstelling tot een tak21-verzekering valt uw investering niet onder het depositogarantiefonds en krijgt u geen gegarandeerde interest. Dat komt omdat de prestatie van uw belegging afhankelijk is van de onderliggende fondsen. Daartegenover staat wel dat de opbrengsten veel hoger kunnen liggen dan bij een tak21-verzekering. Wie kiest voor een tak23-fonds moet geen roerende voorheffing betalen. Wie kiest voor een tak23-fonds bij Dekervel en Co betaalt 1 procent beheerkosten per jaar.