Hoe krijg je als particulier een fiscaal voordeel op een levensverzekering?

In detail

Om te kunnen genieten van een fiscaal voordeel dient uw levensverzekering aan een aantal voorwaarden te voldoen:

De premies dienen te zijn betaald in het jaar waarvoor u wenst te genieten van de fiscale voordelen, met andere woorden contracten mogen niet worden afgesloten met terugwerkende kracht.

De premies moeten worden betaald met het oog op het vestigen van een rente of kapitaal in geval van leven op een bepaald ogenblik of bij overlijden voor dat ogenblik.

Voor pensioensparen dient het contract te worden afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd in België.

Voor het langetermijnsparen dient het contract te worden afgesloten bij een verzekeringsonderneming gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte.

Het contract moet zijn afgesloten door uzelf vanaf ten vroegste 18 jaar en vóór u de leeftijd van 65 jaar heeft.

Het contract mag uitsluitend zijn afgesloten op uw hoofd, m.a.w. u dient zowel de verzekeringnemer als de verzekerde te zijn.

Indien het contract een bedrag bij leven voorziet dient het contract minstens 10 jaar te lopen.

Voor het langetermijnsparen is de einddatum van het contract ten vroegste de datum waarop u de leeftijd van 65 jaar bereikt. In het contract dient als begunstigde(n) te worden aangeduid: In geval u in leven bent op uw 65e: uzelf. In geval u overlijdt: uw echtgenoot of de partner waarmee u wettelijk samenwoont, of uw bloedverwanten tot en met de tweede graad.