Hoe kredietwaardig is uw bank?

Nu en dan sleutelen kredietbeoordelaars aan de rating van de Belgische banken. Hoe is het met die van uw bank gesteld?

Fitch is een van de kredietbeoordelaars die op regelmatige basis zijn licht laat schijnen over de kredietwaardigheid van de banken. Zo heeft het ratingbureau onlangs nog gesleuteld aan de kredietwaardigheid van KBC. Die steeg van van A- naar A.  Fitch baseerde zich onder meer op de verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille in Ierland.  Dat is geen onbelangrijk gegeven want dat betekent dat de kans dat de klanten met een lening niet langer hun verplichtingen nakomen is verkleind. Nieuws dat de grootbank ongetwijfeld op veel gejuich heeft onthaald, want KBC liet onlangs nog weten dat het zijn positie in Ierland wil versterken. De groep wil onder meer de uitbreiding van de activiteiten op het eiland versnellen.

Voorts heeft KBC ook zijn positie in België en Tsjechië kunnen versterken. Volgens Fitch zorgt dat ervoor dat de bank minder kwetsbaar is voor eventuele externe schokken. 

Status quo voor Belfius 

Tegelijk met de bekendmaking van de verhoogde rating van KBC liet Fitch weten dat het niet raakt aan de rating van Belfius. Die blijft ongewijzigd op A-. Volgens de kredietbeoordelaar is Belfius goed op weg om de Dexia-erfenis terug te dringen. Waarom dan een ongewijzigde rating? Fitch wijst erop dat de activiteiten van Belfius minder gediversifieerd zijn dan bij de andere banken.

Fitch is bovendien niet de enige kredietbeoordelaar die de banken in ons land voorziet van een rating. Ook Standard & Poor's (S&P) en Moody’s laten regelmatig hun licht schijnen over de kredietwaardigheid van de banken. 

Doorgaans krijgen alle grote banken in ons land een A- van de beoordelaars of hoger. Enkel de kleinere banken vallen soms in een lagere categorie. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de internetbank NIBC Direct. Die krijgt van Moody’s een Baa1, van Fitch een BBB- en van S&P een BBB-. Wat betekent dat de bank volgens die kredietbeoordelaars onder gemiddeld scoort.

Hou er overigens rekening mee dat de beoordelaars uiteenlopende criteria en scores gebruiken. Fitch werkt met categorieën AAA tot CCC, Moody's werkt met categorieën AAA tot C en S&P met categorieën AAA tot D.  Zolang de banken een A-score halen moet u zich als spaarder en belegger geen zorgen maken. Dat betekent dat ze over een sterke capaciteit beschikken om hun financiële verplichtingen na te komen. Van zodra ze een B-score krijgen, betekent dat dat het vermogen om die verplichtingen na te komen dreigt te verzwakken.  Wanneer een bank een C-score haalt, is de kredietbeoordelaar ervan overtuigd dat er toch een kredietrisico vasthangt aan de bank.

Opvallend: de bank die het hoogst staat aangeschreven bij de kredietbeoordelaars is BKCP Bank. Die krijgt van Moody’s de score Aa2, van Fitch A+ en van S&P A.  Op onze site kunt u overigens de ratings van de drie kredietbeoordelaars raadplegen. Hou er rekening mee dat er niet van alle banken een rating is.