Hoe kies je de perfecte spaarverzekering?

Een spaarverzekering is een goed aternatief voor wie risicovolle beleggingen zoals aandelen wil vermijden. Maar hoe kies je een spaarverzekering die aansluit op je wensen?

Wie het risico tot het absolute minimum wil beperken, kan zijn geld op een spaarboekje parkeren. Al gaat die veilige spaaroplossing gepaard met het verlies aan koopkracht. In januari klokte de inflatie in ons land af op 1,99 procent. Dat is bijna twintig keer meer dan wat een traditioneel spaarboekje opbrengt. Anders gezegd: sparen kost geld.

Spaarverzekering als alternatief voor het spaarboekje

Wie hogere rendementen nastreeft, kan een tak21-verzekering onderschrijven. Het merendeel van de verzekeringnemers heeft enkel oog voor de historische prestaties en de gewaarborgde rentevoet. Nochtans kunnen de instapkosten een enorme impact hebben op het rendement.

Het is nu perfect mogelijk om de impact van de kosten te raadplegen in het essentiële-informatiedocument (het KID-document). Verzekeraars zijn sinds 1 januari 2018 verplicht om dat document ter beschikking te stellen van de klanten. In die fiche staan er verschillende tabellen. Zo kom je onder meer te weten wat het effect van de kosten op het rendement is.

Impact kosten op potentieel rendement

Een vergelijking van verschillende KID-documenten toont aan dat die impact zienderogen afneemt naarmate het kapitaal langer geparkeerd staat op een spaarverzekering. We nemen de spaarverzekering Secure21 van Patronale Life – de best presterende spaarverzekering van 2018 volgens de tot nu toe beschikbare cijfers – als voorbeeld.

Wie zijn kapitaal na 1 jaar al opvraagt, betaalt 344 euro aan kosten. Dat is een effect van 3,43 procent op het rendement. Wie zijn kapitaal pas na acht jaar opvraagt, ziet het effect op het rendement dalen tot 0,74 procent. Hou er overigens rekening mee dat de verzekeraars in het KID-document de premietaks (2%) niet opnemen in hun berekening.

Voorts kan je dankzij het KID-document een inschatting maken hoeveel je zal overhouden nadat je x aantal jaar gespaard hebt. De verzekeraars bieden simulaties aan op basis van uiteenlopende scenario’s, gaande van stressscenario’s tot gunstige scenario’s.

Wie het maximum wil halen uit zijn tak21-verzekering, laat zijn kapitaal best acht jaar staan. Wie zijn premies vroeger opvraagt, betaalt een roerende voorheffing en eventuele uitstapkosten.

Sparen met of zonder fiscaal voordeel?

Wie een tak21-verzekering wil onderschrijven, heeft de keuze uit verschillende formules. Om te beginnen zijn er de spaarverzekeringen met een fiscaal voordeel. Je kan daarbij kiezen uit de pensioenspaarverzekering en langetermijnsparen.

De eerste formule is beschikbaar voor iedereen die een extra pensioenspaarpotje wil aanleggen via de derde pensioenpijler. De tweede formule is enkel interessant voor wie zijn woonlening reeds heeft afbetaald. Het fiscaal voordeel voor de eigen woning zit namelijk in dezelfde korf als het fiscaal voordeel voor het langetermijnsparen.

Daarnaast heb je de tak21-verzekering zonder fiscaal voordeel. Die verzekering is interessant voor de spaarders die reeds sparen via de bovenstaande formules en nog een extra spaarpotje voor later willen aanleggen. Een tak21-verzekering kan dienen voor successieplanning; zo is het mogelijk om een begunstigde aan te duiden die het kapitaal in handen krijgt bij je overlijden. In dat geval zal de begunstigde successierechten dienen af te dragen over het verkregen kapitaal.

Minimale inleg spaarverzekering

De ene verzekering is de andere niet. Terwijl het KID-document en de historische prestaties je een idee geven van de potentiële rendementen, is het niet zeker dat die verzekering het juiste product voor je is.

Zo is het in sommige gevallen pas mogelijk om een spaarverzekering te onderschrijven vanaf een bepaald startbedrag. Voornamelijk de spaarverzekeringen zonder fiscaal voordeel gaan doorgaans gepaard met hoge premies. Wie bijvoorbeeld de bovenstaande verzekering van Patronale Life wil onderschrijven, moet minstens 2.500 euro investeren bij de opening. De bijkomende premies bedragen minstens 1.250 euro.

Startpremies vanaf 2.500 euro of meer zijn geen uitzondering. Ruim 23 van de 31 spaarverzekeringen (zonder fiscaal voordeel) die worden aangeboden op onze site zijn enkel beschikbaar voor mensen die minstens 2.500 euro of meer kunnen missen. Bij de pensioenspaarverzekeringen en de contracten langetermijnsparen zijn de vereiste openingspremies veel bescheidener. Soms is het zelfs mogelijk om te starten met sparen vanaf 1 euro. Lees daarom altijd de kleine lettertjes.

Gerelateerde artikelen