Hoe kan uw spaargeld meer opbrengen?

Wie vasthoudt aan 100 procent veiligheid, heeft vandaag de keuze uit spaarrekeningen, termijnrekeningen, kasbons of tak21-levensverzekeringen. Op deze producten geniet u meestal ook een depositogarantie van 100.000 euro. Gaat uw bank of verzekeraar failliet, dan is het geld op die rekeningen tot dat drempelbedrag beschermd. Het verlies door de lage spaarrentes kan u wel nog beperken door te shoppen bij de prijsbrekers op de Belgische markt.

Spaarrekeningen

Wie over zijn of haar gespaarde bedrag wil kunnen beschikken kiest best voor een spaarrekening met één hoge basisrente zonder getrouwheidspremie. Vandaag krijgt u de beste rente (1,36%) op de Medirect ME3 Spaarrekening. Vanaf 24 februari 2016, als gevolg van een eerder aangekondigde rentedaling, bedraagt de rentevoet 1,20% netto op deze spaarrekening. Vanaf 5 mei 2016 is een rentevoet 1,00% netto van toepassing. Elke rentewijziging voor de ME3 wordt drie maanden op voorhand aangekondigd. Alle tegoeden bij MeDirect vallen onder het waarborgfonds van België en kennen een bescherming tot 100.000 euro per persoon. Meer lezen over deze spaarrekening kan hier.

Kiest u voor een hoog totaalrendement waar u behalve een basisrente ook nog een getrouwheidspremie krijgt dan kan u kiezen voor de MoneYou plus spaarrekening. Vandaag krijgt u bij deze online bank een basisrente van 0,05 en een getrouwheidspremie van 1,10%.  De getrouwheidspremie is de rente die u verwerft voor het geld dat u 12 maanden onafgebroken op de spaarrekening laat staan. Spaarders die hun geld zeker een jaar of langer kunnen missen, kiezen het best voor Plus Sparen. Alle tegoeden bij MoneYou vallen onder het waarborgfonds van Nederland en kennen een bescherming tot 100.000 euro per persoon. Meer lezen over deze spaarrekening kan hier.

Termijnrekeningen

Met een termijnrekening zet u uw geld ‘vast’ gedurende een vooraf afgesproken periode. Die periode bepaalt u zelf: een week, een maand, drie maanden, een jaar,… De interest die u ontvangt is afhankelijk van de gekozen looptijd. U hebt ook de keuze uit verschillende munten. De rente is gegarandeerd tijdens de volledige looptijd. Wanneer de centrale banken intussen een renteverlaging doorvoeren, heeft dat geen impact op het rendement van uw termijnrekening. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de traditionele spaarrekening.

De hoogste rente in belgië voor een termijnrekening op 1 jaar kan u vandaag vinden bij Medirect. Bij deze online spaarbank krijgt u een netto rendement van 1.02%. Van dit bedrag is de roerende voorheffing van momenteel 27% reeds afgetrokken. Meer lezen over deze termijnrekening kan hier.

De hoogste rente in belgië voor een termijnrekening op 2 jaar kan u vandaag vinden bij Medirect. Bij deze online spaarbank krijgt u een netto rendement van 1.10%. Van dit bedrag is de roerende voorheffing van momenteel 27% reeds afgetrokken. Meer lezen over deze termijnrekening kan hier.

De hoogste rente in belgië voor een termijnrekening op 3 jaar kan u vandaag vinden bij Medirect. Bij deze online spaarbank krijgt u een netto rendement van 1.31%. Van dit bedrag is de roerende voorheffing van momenteel 27% reeds afgetrokken. Meer lezen over deze termijnrekening kan hier.

De hoogste rente in belgië voor een termijnrekening op 4 jaar kan u vandaag vinden bij Medirect. Bij deze online spaarbank krijgt u een netto rendement van 1.39%. Van dit bedrag is de roerende voorheffing van momenteel 27% reeds afgetrokken. Meer lezen over deze termijnrekening kan hier.

De hoogste rente in belgië voor een termijnrekening op 5 jaar kan u vandaag vinden bij Medirect. Bij deze online spaarbank krijgt u een netto rendement van 1.46%. Van dit bedrag is de roerende voorheffing van momenteel 27% reeds afgetrokken. Meer lezen over deze termijnrekening kan hier.

Spaarverzekeringen

Bij de tak21 spaarverzekeringen vindt u vandaag de hoogste gewaarborgde rente voor minstens 8 jaar (1,25%) bij Patronale life, Credimo, Ethias en Generali. Bij deze verzekeraars is bovenop de gewaarborgde rente van 1,25% ook een winstdeelname mogelijk. Spaarverzekeringen van dit type zijn altijd onderhevig aan een premietaks van 2,00% en uw makelaar kan in bepaalde gevallen ook instapkosten aanrekenen.

Vrijstelling van roerende voorheffing is mogelijk, voor natuurlijke personen, indien het contract meer dan 8 jaar en 1 maand loopt of er een overlijdensdekking is van minimaal 130% van het totaal van de gestorte premies en indien de verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven éénzelfde persoon zijn.

Een gratis offerte kan u aanvragen via onze vergelijkingstabel voor spaarverzekeringen.