Hoe kan uw spaargeld meer opbrengen?

Spaarrekeningen

Wie over zijn of haar gespaarde bedrag wil kunnen beschikken kiest best voor een spaarrekening met één hoge basisrente zonder getrouwheidspremie. Vandaag krijgt u de beste rente (1,20%) op de Medirect ME3 Spaarrekening. Vanaf 5 mei 2016 is een rentevoet 1,00% netto van toepassing. Elke rentewijziging voor de ME3 wordt drie maanden op voorhand aangekondigd. Alle tegoeden bij MeDirect vallen onder het waarborgfonds van België en kennen een bescherming tot 100.000 euro per persoon. Meer lezen over deze spaarrekening kan hier.

Termijnrekeningen

Met een termijnrekening zet u uw geld ‘vast’ gedurende een vooraf afgesproken periode. Die periode bepaalt u zelf: een week, een maand, drie maanden, een jaar,… De interest die u ontvangt is afhankelijk van de gekozen looptijd. U hebt ook de keuze uit verschillende munten. De rente is gegarandeerd tijdens de volledige looptijd. Wanneer de centrale banken intussen een renteverlaging doorvoeren, heeft dat geen impact op het rendement van uw termijnrekening. Dat is een belangrijk voordeel ten opzichte van de traditionele spaarrekening.

De hoogste rente in belgië voor een termijnrekening op 1 jaar (1,02% netto), 2 jaar (1,10% netto), 3 jaar (1,31% netto), 4 jaar (1,39% netto) en 5 jaar (1,46% netto) kan u vandaag vinden bij Medirect. Alle tegoeden bij MeDirect vallen onder het waarborgfonds van België en kennen een bescherming tot 100.000 euro per persoon. Meer lezen over deze termijnrekening kan hier.

Spaarverzekeringen

Bij de tak21 spaarverzekeringen vindt u vandaag de hoogste gewaarborgde rente voor minstens 8 jaar (1,25%) bij Patronale life, Credimo, Ethias en Generali. Bij deze verzekeraars is bovenop de gewaarborgde rente van 1,25% ook een winstdeelname mogelijk. Spaarverzekeringen van dit type zijn altijd onderhevig aan een premietaks van 2,00% en uw makelaar kan in bepaalde gevallen ook instapkosten aanrekenen.

Patronale Life laat voor alle nieuwe contracten en bijstortingen in bestaande contracten Starfix en Fructisafe de instapkosten vallen. Deze actie is geldig tot en met 30 april 2016. Bankshopper.be onderhandelde met makelaar Dekervel & Co NV de laagste instapkosten voor deze producten. De makelaar rekent zijn deel van de kosten niet aan. Hierdoor kan u intekenen aan wellicht de laagste instapkosten op de markt : 0,00%. U betaalt enkel nog de verplichte administratieve kost van 35 euro en de wettelijk verplichte premietaks van 2.00%. De tegoeden bij Patronale Life vallen onder het waarborgfonds van België en kennen een bescherming tot 100.000 euro per persoon.

Vrijstelling van roerende voorheffing is mogelijk, voor natuurlijke personen, indien het contract meer dan 8 jaar en 1 maand loopt of er een overlijdensdekking is van minimaal 130% van het totaal van de gestorte premies en indien de verzekeringsnemer, verzekerde en begunstigde bij leven éénzelfde persoon zijn.

Een bedrag van 25.000 euro spaargeld kan na 8 jaar aan een gewaarborgde rente van 1,25% aangroeien tot 27.302,78 euro, indien we alle intresten kapitaliseren. Hier houden we geen rekening met een mogelijke winstdeelname. Doen we dat wel en rekenen we bijvoorbeeld op een winstdeelname van 0,75%, dan kan uw kapitaal aangroeien tot 28.963,31 euro. Een winstdeelname is echter nooit gegarandeerd.

Een gratis offerte kan u aanvragen via onze vergelijkingstabel voor spaarverzekeringen.