Hoe interessant is dit nieuw spaarboekje met 1 procent rente?

Terwijl andere banken het mes almaar dieper in de spaartarieven zetten, komt de internetbank MeDirect met een lucratief spaarboekje over de brug. Dit moet je weten. 

De spaarmarkt blijft gebukt gaan onder het lagerentebeleid van de Europese Centrale Bank. Zo hebben  BNP Paribas Fortis en Fintro onlangs een aantal spaartarieven gewijzigd. Beide banken hebben onder meer de basisrente op de gekende Hello4You-spaarrekeningen verlaagd van 0,50 naar 035 procent.

Toch zijn er nog een aantal lichtpuntjes aan de spaarhemel. Een daarvan is MeDirect. De internetbank heeft vandaag de ME12-spaarrekening gelanceerd, een nieuw spaarboekje dat netto 1 procent rente in het laatje brengt. Al hangen daar wel enkele voorwaarden aan vast.

Lucratief spaarboekje

Net zoals de ME3-Spaarrekening van de internetbank is de ME12-Spaarrekening een niet-gereglementeerd spaarboekje. Je moet met andere woorden 30 procent roerende voorheffing betalen op de spaaropbrengsten. Traditiegetrouw pakt MeDirect uit met de nettotarieven. Bruto ontvang je 1,43 procent rente.

MeDirect betaalt de rente overigens per kwartaal uit. Zo kan je sneller genieten van het rentesneeuwbaleffect. Hoe sneller je je interesten ontvangt, hoe sneller die op hun beurt renderen.

Spaargeld één jaar missen

MeDirect mikt met de nieuwe spaarrekening op spaarders die hun kapitaal minstens een jaar vastklikken. Wie zijn geld wil opvragen, moet de bank namelijk twaalf maanden op voorhand verwittigen. Ter vergelijking: voor spaarders met een ME3-spaarrekening geldt een termijn van drie maanden. Dat spaarboekje brengt vandaag netto 0,40 procent op.

Daarenboven is de eerste opvraging pas mogelijk na drie maanden. Dat betekent dat je je kapitaal minstens vijftien maanden toevertrouwt aan de bank nadat je de rekening hebt geopend. MeDirect wil zo vermijden dat nieuwkomers de rekening onmiddellijk afsluiten nadat ze die hebben geopend.

Rentewijzigingen

MeDirect gaat op zijn beurt de spaarders twaalf maanden op voorhand een seintje geven wanneer de tarieven gaan stijgen of dalen. Zo weet je als spaarder waar je de komende spaarperiode aan toe bent. Doordat die periode in lijn ligt met de opzegtermijn kan je als spaarder je spaarrekeningen tijdig stopzetten als je niet akkoord bent met de wijziging.

Is het interessant?

Maar hoe interessant is de nieuwe spaarformule? Om de kwaliteit van de ME12-spaarrekening te beoordelen, maken we een vergelijking met andere bankproducten waarbij je je kapitaal minstens een jaar vastklikt. Een van die producten is de termijnrekening.

Een snelle vergelijking leert dat de beste termijnrekening, Saver+ van Izola Bank, netto 0,60 procent opbrengt. Ook op twee en drie jaar moeten de termijnrekening van Izola Bank de duimen leggen voor de ME12-spaarrekening.  Die termijnrekeningen brengen respectievelijk netto 0,70 en 0,88 procent op.

Wie ruimere spaarhorizonten heeft, is weliswaar beter af bij Izola Bank. Wie zijn kapitaal vastklikt voor minstens 4 jaar krijgt een nettorendement van 1,05 procent.

Niels Saelens