Hoe interessant is de uitkoopactie van Ethias?

De verzekeraar Ethias organiseert een laatste uitkoopactie van de First A-spaarverzekering. Is het een goed idee om daar op in te gaan?

Mensen die vandaag nog een First-rekening bezitten, krijgen van de Ethias de kans om die verzekering van de hand te doen tegen een uitstappremie van 25 procent. De verzekeraar heeft die spaarverzekering destijds in het leven geroepen om de concurrentie aan te gaan met de toen lucratieve spaarboekjes van de banken. Wie intekende op de First-rekeningen, werd een levenslange rente van 3 procent beloofd.

Nu de rentes op een laag pitje staan als het gevolg van het lagerentebeleid van de Europese Centrale Beleid is het voor de verzekeraar onhoudbaar geworden om met dergelijke rendementen over de brug te komen. Daarom heeft Ethias al verscheidene uitkoopacties georganiseerd om het aandeel First-rekeningen in zijn portefeuille af te bouwen. Nu volgt een ultieme poging.

Andere situatie

Momenteel telt de verzekeraar nog zo’n 12.000 klanten met een First-rekening. Net zoals vorige keer krijgen zij een uitstappremie van 25 procent als ze de levensverzekering van de hand doen. Geïnteresseerden hebben tot 7 juli de tijd om in te gaan op het aanbod. Al ziet de situatie er voor de klanten bij Ethias er nu ietwat anders uit. Zo heeft Ethias enkele weken geleden laten weten dat het praat met enkele buitenlandse instellingen over de verkoop van de First-portefeuille. En dat kan een impact hebben op de klanten die beslissen om de First-rekeningen te houden.

Wat kan er veranderen? In België vallen de levensverzekeringen onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat wanneer uw verzekeraar de boeken neerlegt uw kapitaal beschermd is tot 100.000 euro per klant en per financiële instelling. In de Europese Unie vallen alle spaartegoeden onder dat stelsel. Maar dat is niet het geval voor de levensverzekeringen.

Als Ethias een akkoord sluit met een buitenlandse verzekeraar vervalt de Belgische garantieregeling en wordt die vervangen door die van het land van waar de overnemer afkomstig is, als die al een garantie heeft. Het blijft weliswaar koffiedik kijken welke verzekeraar geïnteresseerd is in de First-portefeuille.  Ook de klanten blijven in het ongewisse.

De consumentenorganisatie Test-Aankoop wil dat Ethias meer duidelijkheid brengt over de partners met wie onderhandeld wordt over een verkoop van de First-portefeuille. Anders kopen ze een kat in een zak, klink het. “We proberen zo transparant mogelijk te zijn en zo vroeg mogelijk te communiceren, maar de onderhandelingen zijn nu eenmaal nog niet rond”, reageerde Ethias later. Test-Aankoop raadt klanten hoe dan ook aan om in te gaan op de inkoopactie. Op die manier loopt u geen risico dat een deel van het kapitaal verloren gaat als een buitenlandse overnemer uiteindelijk failliet gaat.

Op onze site kunt u alle spaarverzekeringen vergelijken.