Hoe goed is uw spaargeld eigenlijk beschermd?

In detail

In de pers verschenen recent berichten over uitlatingen van o.a. Europees Commissaris O. Rehn en de voorzitter van de Bundesbank, J. Weidmann, dat in de toekomst grote spaarders met meer dan 100.000 euro op hun rekening wellicht zouden moeten meebetalen aan bankenreddingen. Het komt aan de beslissingsorganen van de Europese Unie toe om een standpunt terzake in te nemen en desgevallend de nodige wetgevende teksten daaromtrent te voorzien. Het dossier bevindt zich momenteel nog niet in deze fase. Er zijn dus nog geen goedgekeurde wetgevende teksten. Geruststellend is te weten dat de Belgische wetgever momenteel voorziet om de negatieve gevolgen op te vangen in het scenario waarbij een financiële instelling ernstig in de problemen zou komen. Zo kunnen de cliënten van Belgische kredietinstellingen genieten van een bescherming van hun deposito’s en hun financiële instrumenten. Daarnaast worden ook de tak 21-producten beschermd in geval van faillissement van een Belgische verzekeringsinstelling.