Hoe duurzaam is uw bank?

Sommige banken maken zich schuldig aan niet zo duurzame praktijken. Hoe is het met uw bank gesteld?

Een recent onderzoek van de ngo’s  11.11.11, Fairfin en Broederlijk Delen  leert dat sommige banken behoorlijk wat geld investeren in omstreden mijnbouw.  Volgens het onderzoek hebben BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en KBC tussen 2011 en 2016 zo’n 34 miljard euro geïnvesteerd in mijnen met een bedenkelijke reputatie zoals Goldcorp en Newmont . Daarbij is BNP Paribas Fortis met 18,2  miljard de grootste geldschieter. Dat terwijl de grootbank een intern beleid heeft rond mijnbouw. Hetzelfde geldt voor Deutsche Bank en ING. Al hebben die banken minder geld geïnvesteerd in soortgelijke mijnbouwactiviteiten.  Het gaat om respectievelijk 9,4 en 5,4 miljard euro.  

“Daarmee krijgen spaarders en beleggers onterecht de indruk dat de banken erg goed opletten bij investeringen in de mijnbouw”, klinkt het bij de ngo’s. KBC, Belfius en Argenta, spreken in hun beleid dan weer nauwelijks over mijnbouw, maar investeren er veel minder in.

Volgens Febelfin moeten we de studie van de organisaties met een korrel zout nemen. De sectorfederatie benadrukt dat de banken zich wel degelijk bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijk.  “De banken gaan onder meer kritisch om met kredietverlening en investeringen. Daarnaast wordt rekening gehouden met de sociale en milieu-impact van de bedrijven aan wie ze kredieten verleent of waarin ze belegt”, klinkt het. Elke instelling is vrij om zijn eigen beleid uit te stippelen.

Duurzaamheid controleren

Spaarders die willen weten hoe duurzaam hun bank is, kunnen via de site van de bank documenten raadplegen waarin het duurzaamheidsbeleid van de financiële instelling wordt uitgelegd. 

Al leert een jaarlijks onderzoek van Fairfin dat er nog wat werk aan de winkel is. Volgens Fairfin telt ons land momenteel maar een duurzame bank: Triodos Bank. Die bank haalt volgende de criteria van ngo een score van 85 procent. Van Lanschoot (66%) en VDK Spaarbank (50%) vervolledigen de top 3. De ngo baseert zich daarbij op acht maatschappelijke thema’s waaronder klimaatverandering, mensenrechten en belastingontduiking.

Duurzaam sparen

Maar loont het ook de moeite om uw geld toe te vertrouwen aan een duurzamere bank? Net zoals het merendeel van de banken heeft Triodos Bank vorig jaar de rente verlaagd naar het absolute minimum in ons land: 0,11 procent. Aan een online spaarrekening zijn weliswaar geen kosten verbonden. Op onze site kunt u alle spaarrekeningen tegen het licht.

Wie aan Maandsparen doet bij de bank krijgt een basisrente van 0,20 procent en een getrouwheidspremie van 0,30 procent. Daartegenover staat wel dat u slechts 500 euro per maand kunt sparen.  Dat zijn dezelfde rendementen als een spaarrekening voor uw kind.

Wie zijn geld langer kan missen, kan een termijnrekening openen met een looptijd van maximaal 10 jaar. Wie zijn kapitaal 10 jaar toevertrouwt aan Triodos Bank, krijgt een jaarlijks rendement van 0,80 procent. Daarop bent u wel nog 30 procent roerende voorheffing verschuldigd. Toets hier het rendement van de termijnrekening van Triodos Bank af met die van andere banken.

Wie zijn geld toevertrouwt aan Triodos Bank doet dat niet uit pure winstbejag, maar uit ethische overwegingen.  De bank investeert exclusief in duurzame organisaties en ondernemingen. Voorts kunt u op de site bekijken in welke ondernemingen Triodos Bank het kapitaal investeert.