Hoe deed uw tak21-spaarverzekering het in 2016? (update 2)

De eerste verzekeraars hebben de totaalrendementen van hun tak21-verzekeringen in 2016 bekendgemaakt.

2016 luidde de start in van een zeer moeilijk jaar voor de verzekeraars. Onder meer AXA en Ergo kwamen vorig jaar in woelige wateren terecht als gevolg van de lage rentestanden. Die zijn het gevolg van het rentebeleid van de Europese Centrale Bank die streeft naar een inflatie van net geen 2 procent. Zolang de inflatie binnen de Europese Unie onder dat peil blijft, zal de lage rente als het zwaard van damocles boven het hoofd van de verzekeraars blijven hangen. De inflatie in de Europese Unie klokte in december af op 1,1 procent. Onvoldoende om iets te wijzigen aan het huidige beleid, oordeelde Mario Draghi, de ECB-voorzitter tijdens de laatste rentevergadering.

Niet alleen de verzekeraars krijgen het hard te verduren, ook de verzekeringnemers voelen het soepele geldbeleid in hun portefeuille. Zo heeft het merendeel van de verzekeraars vorig jaar stevig het mes gezet in de rentetarieven. Sommigen gingen nog een stapje verder en zetten de commercialisering van een aantal verzekeringsproducten stop. Onder meer AXA Bank verkoopt sinds vorige week geen tak21-verzekeringen meer.

De beleidsaanpassingen van de verzekeraars drukken ook hun stempel op het totaalrendement van de verzekeringsproducten, leren de eerste cijfers. Zo zagen zowel de spaarders bij AXA als bij Baloise hun opbrengsten stevig dalen in 2016. Desalniettemin deden de spaarverzekeringen het opvallend beter dan de traditionele spaarformules zoals het spaarboekje. Dat komt onder meer omdat de de spaarder bij een spaarverzekering ook recht heeft op een eventuele winstdeelname. Zo kan uw spaargeld renderen ook al geeft de verzekeraar u een gewaarborgd rendement van 0 procent.

De onderstaande lijst wordt geüpdatet naarmate we zicht krijgen op de rendementen. 

Federale Verzekeringen

Verzekeringnemers met de verzekering Vita Invest of Vita Invest 2 op hun naam kregen in 2016 een globaal rendement van 1,70 procent. Voor Vita Invest Dynamic en Vita Pensioen kwam het uit op tot 2,40 procent.

Daarnaast kunnen klanten bij Federale Verzekeringen ook Nova Invest, een tak26-verzekering onderschrijven. Het rendement van die verzekering kwam vorig jaar uit op 1,70 procent.

Patronale Life

Verzekeringnemers bij Patronale Life hebben in 2016 minimaal 1,9 procent rente gekregen op hun investeringen. Wie opteerde voor de zogeheten secure21-formule heeft recht op een minimumrendement van 2,05 procent. Voor de stortingen waarop een hoger gegarandeerde rentevoet geldt, werd het totaalrendement afgetopt op 2,05 procent.

Vorig jaar klokte het totaalrendement (inclusief winstdeelname) op de spaarverzekeringen Safe21, Starfix en Fructisafe af op 1,9 procent. De stortingen waarvan de gegarandeerde rente hoger is, ontvangen deze hogere vergoeding.

Credimo

Wie een tak21-spaarverzekering op zijn naam heeft staan bij Credimo kan terugblikken op een rendement van minstens 1,15 procent in 2016. Zowel Credo21 Safe als Credo21 Safeplan brachten vorig jaar een totaalrendement (inclusief winstdeelname) van 1,15 procent in het laatje. Voor stortingen die u in het verleden heeft gedaan en die genieten van een hoger gewaarborgd rentevoet komt het totaalrendement overeen met die rentevoet. Wie vandaag inschrijft op een van de bovenstaande spaarverzekeringen krijgt een gewaarborgde rentevoet van 0,75 procent.

Voor Credo21 Dynamic, Credo21 Dynamicplan, Credo Invest en Credo Investplan is de gegarandeerde rente 0 procent. Het totaalrendement klokte dankzij een winstdeelname af op 1,5 procent.

Voor Credo Secure en Credo Secureplan kwam de totale opbrengst over 2016 overeen met de gewaarborgde rente. Credimo heeft de commercialisering van dit product sinds 1 januari 2015 stopgezet.

De totale opbrengst van de Credo 21 Jump klokte vorig jaar af op 0,80 procent. Dat stemt overeen met de gewaarborgde rentevoet. Hetzelfde geldt voor de tak26-formule Decenniumbon Life .

Generali

Wie aan pensioensparen via een tak21-spaarverzekering bij Generali kreeg in 2016 een totaalrendement van 2,1 procent voor contract met een lager gegarandeerd rendement van 1,25 procent. Verzekeringnemers met een contract met een gewaaarborgde rentevoet van 1,25 procent of hoger krijgen geen winstdeelname.

Voor Crescendo Dynamico komt het totale rendement uit op 1,25 procent voor stortingen met eenmalige premies met een gegarandeerde rentevoet van 0,50 procent. Voor stortingen tegen een rentevoet van 0,01 procent wordt het totaalrendement afgetopt op 1,5 procent dankzij de winstdeelname.

Wie het pensioenspaarproduct Genibizz op zijn naam heeft staan kreeg vorig jaar een totaal rendement van 2,10 procent als het contract recht op een gewaarborgde rentevoet van minder dan 2 procent. Voor de stortingen die genieten van een basisrente van 2,00% of meer is er geen toeslag.

Baloise

Wie kiest voor de spaarverzekeringen Invest, Invest26, Save Plan en Junior Plan krijgt de keuze uit een plan met een gewaarborgde rendement en een zonder. Klanten die een contract onderschrijven zonder een gewaarborgd rendement kregen alsnog 1,35 procent rendement.  Zij die voor de contracten kozen met een gewaarborgde rendement kregen een winstdeelname van 0,65 procent bovenop de gewaarborgde rendementen. Al topte Baloise in die gevallen het totaalrendement af op 1,25 procent.

Wie voor een contract met een fiscaal voordeel koos (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ), de sociale VAPZ, de Individuele Pensioentoezegging voor zelfstandige bedrijfsleiders en de RIZIV-contracten voor geneeskundige beroepen) ontving een totaalrendement van 1,75 procent op de formules zonder een gewaarborgd rendement. Zij met een contract met een hoger gewaarborgd rendement kregen 1,5 procent.

AXA

Ook AXA Verzekeringen heeft de totaalrendementen van 2016 bekendgemaakt. Wie een zogeheten luik secure in het pension plan fisc heeft kreeg een rendement van 1,55 procent, inclusief winstdeelname. Het rendement kan oplopen als er een hogere gewaarborgde rentevoet werd beloofd. Voor stortingen in 2017 bedraagt de rentevoet 0,75 procent.

Voor het luik secure in het pension plan focus en het pension plan free bleef de totale vergoeding beperkt tot de gewaarborgde basisrente. Het is bovendien niet langer mogelijk om dergelijke contracten te onderschrijven. Hetzelfde geldt voor de formules van opti-plan, opti-deposit en winlife.

Wie belegt via de zogeheten Pro50 kreeg in 2016 een totaalrendement van 2,10 procent. Voor winlife flex klokte het totaalrendement af op 2 procent. Voor de formules die beleggen in het opti-fonds bleef de totale rente weer beperkt tot de gewaarborgde rente. Net zoals het opti-plan, is het opti-fonds niet langer beschikbaar.  

AG Insurance

Afhankelijk van de spaarverzekering kunnen de klanten bij AG Insurance terugblikken op rendementen tussen 1,5 en 3 procent. Zo kunnen zij die in 2016 de spaarverzekering AG Safe+ onderschreven rekenen op een totaalrendement van minstens 2 procent. Hetzelfde geldt voor de de belangrijkste spaarverzekering die verkocht worden door de bank BNP Paribas: Free Invest Plan (2%). Ook de klanten bij Bpost Bank kregen hetzelfde rendement: 2 procent op de Post Optima Best.

Hoe hoger de gewaarborgde intrestvoet, hoe hoger het rendement. Zo kregen klanten van AG Insurance met een gewaarborgde rentevoet van 1 procent een totaalrendement van 2,47 procent. Voor de contracten met een basisrente van 2,25, 2,50 en 2,75 procent wordt weliswaar geen bijkomende winstdeling toegekend.

De opbrengst van Safe Return + klokte vorig jaar af op minimaal 1,5 procent, inclusief winstdeelname. Bij de hogere gewaarborgde rentes kende AG Insurance vorig jaar geen extra winstdeelneming toe.

Zij met een Top Rendement Invest 0% kregen in 2016 een totaalrendement van 1,9 procent.

Tot slot heeft AG Insurance ook de rendementen op Top Rendement Invest Medium en High bekendgemaakt. Bij een gewaarborgde rente van 0,01 procent klokte het totaalrendement af op 1,9 procent. Bij een gewaarborgde rente van 0,5 procent was dat vorig jaar 2,05. Bij hogere gewaarborgde rentes dan 3 procent, kende AG Insurace vorig jaar geen extra winstdeelneming toe.

De pensioenspaarders bij AG Insurance zagen vorig jaar hun spaarpotje aandikken met minstens 2,25 procent. Dat was onder meer het geval voor de contracten Top Rendement en AG VAPZ waarbij de gelden belegd worden in het tak21 fonds Top Life ’99. Contracten met een hoger gewaarborgde rentevoeten krijgen geen winstdeelname. De pensioenspaarders bij BNP Paribas Fortis (Pension Invest Plan) en bpost bank (Post Optima Pension) konden op dezelfde rendementen rekenen.

Wie zjn geld belegt via het fonds Pension Life en voor 1 februari 2009 afsloot kan terugblikken op een minimale rendement van 2,15 procent. Voor contracten met een gewaarborgde rentevoet van 2,5 procent kende de verzekeraar vorig jaar geen winstdeelname toe.

Allianz

Pensioenspaarders bij Allianz kregen vorig jaar minstens een totaalrendement van 2 procent op hun pensioenspaarverzekering (Plan for Life+ en Plan for Life). Net zoals bij AG Insurance kent Allianz geen winstdeelname toe als de gewaarborgde rentevoeten boven de 2 procent noteren. Voor de contracten zonder fiscaal voordeel gebeurt de optrekking tot minstens 1,75 procent.

Tegoeden in Invest for Life Corporate (met gewaarborgde rentevoeten van 0,25 tot 2,5 procent) brachten vorig jaar 1 procent rente op in totaal. Voor contracten met hogere rentevoeten kende Allianz geen winstdeelname toe.

Bij Invest for Life3A, Invest for Life Protect en Invest for Life Corporate werden de laagste opbrengsten via de winstdeelnemingen verhoogd tot 1,00 procent. Contracten met een hoger gewaarborgde rentevoet kregen geen winstdeelname.

Bij Invest for Life Dynamic en Invest for Life Dynamic3A bedroeg de gewaarborgde rente 0 procent. Het totaalrendement werd via de winstdeelname opgetrokken tot 0,5 procent voor de   Invest for Life Dynamic en 1,5 procent voor Invest for Life Dynamic3A. Voor Invest for Life en Invest for Life Secure werden geen winstdeelnemingen toegekend.

Ame

De tak21-verzekering TOP Azur van Ame bracht in 2016 welgeteld 1 procent rente in het laatje. De verzekeraar is weliswaar gestopt met de commercialisering van dat product. Eigenaars van TOP Capital kregen vorig jaar een totaalrendement van 1,6 procent. Dat zijn 45 basispunten minder dan het voorgaande jaar. Instappen kan vanaf 125 euro.

Wie investeert in de tak21-fonds MULTIFLEX, Fonds Euro Kapitaalsgarantie kon rekenen op een totaalrendement van 2,1 procent. Net zoals een een tak21-verzekering geld een kapitaalgarantie van 100 procent.

De tak21-fonds MULTIFLEX zonder gewaarborgd rendement bracht 1,75 proent op. Wie wil intekenen op deze fonds moet minstens 5.000 euro opzijzetten.

De ‘oudere’ fondsen Euro Kapitaalsgarantie zullen in 2017 een netto halen van 1,60 procent.

Op onze site kunt u alle spaarverzekeringen vergelijken.