Hoe deden de pensioenfondsen het in 2017?

Mercer berekende het mediaanrendementen van de pensioenfondsen in ons land. Dit is het resultaat. 

Wie na zijn carrière zonder zorgen wil genieten van zijn pensioen kan op verschillende manieren sparen voor later. Zo is het mogelijk om zelf geld opzij te zetten via de zogeheten derde pijler. Al steken veel bedrijven hun werknemer ook een extraatje toe via de tweede pensioenpijler: een groepsverzekering of pensioenfonds. Voornamelijk de fondsen winnen almaar meer zieltjes.

Stijging rendement pensioenfondsen

Maar is zo’n pensioenfonds interessant? De Pension Investment Performance Survey (PIPS), een jaarlijkse analyse waarbij het adviesbureau Mercer zo’n kwart van de actieve, Belgische pensioenfondsen onder de loep neemt, leert dat bedrijfspensioenfondsen vorig jaar een rendement hebben gehaald van 6,1 procent (mediaan). Dat is een stijging van 5 basispunten in vergelijking met vorig jaar. Toen klokte het mediaanrendement af op 5,6 procent.

Die stijging is voornamelijk te danken aan het sterke beursjaar 2017. De beste opbrengsten werden genoteerd in de opkomende aandelenbeurzen, de aandelenbeurzen van de eurozone en de vastgoedsector, met een respectievelijk opbrengst van 20.7, 14.0 en 14.3 procent.

Betere prestaties aandelen

De aandelen deden het dan ook opvallend beter dan de obligaties. Die hebben vorig jaar 1,6 procent meer opgebracht dan in 2016.  “Aandelen hebben beter gepresteerd dan obligaties omdat de economische situatie aanzienlijk verbeterd is. Obligaties stijgen in waarde als de interestvoet daalt. Dat was vorig jaar niet het geval aangezien de interestvoeten al zo laag waren dat er weinig ruimte was voor een verdere daling”, verduidelijkt Willy Santermans van Mercer.

Prestaties over een langere termijn

De pensioenfondsen leggen ook mooie resultaten neer wanneer we terugblikken op de afgelopen 5, 10 en 20 jaar. De Belgische bedrijfspensioenfondsen behaalden over die periode een rendement van respectievelijk 7,4, 4,1 en 4,7 procent per jaar. Dat stemt overeen met een reëel rendement na inflatie van respectievelijk 6,2,3 en 2,8 procent per jaar. Het mindere resultaat over 10 jaar is voornamelijk het gevolg van het beursrampjaar 2008.

Wilt je zelf ook sparen voor later? Vergelijk dan de pensioenspaarverzekeringen en de pensioenspaarfondsen op onze site. Lees hier meer over de prestaties van de pensioenspaarfondsen in 2017.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.