Hoe de schoolkosten dit jaar financieren?

De schoolkosten blijkt veel ouders een financiële aderlating. Voornamelijk ouders van kinderen die studeren aan een hogeschool of universiteit, moeten diep in de buidel tasten. Wij geven enkele tips om die kosten te betalen.  

Op 3 september is het nieuwe schooljaar van start gegaan voor de jongere studenten. Zowel de lagere als de middelbare scholen hebben inmiddels de deuren geopend. De hogeschool-en en universiteitsstudenten kunnen nog een kleine maand genieten van een deugddoende vakantie, mits zij geen herexamens hebben. Terwijl de jongeren op hun lauweren rusten of met de neus in de boeken zitten, vragen veel ouders zich af, hoe ze dit schooljaar gaan financieren.

Sluit een lening op maat af

Sommige banken zoals Belfius, bieden een lening aan op maat van de studenten. Men kan met het zogeheten studentenkrediet bedragen lenen van 1.250 tot 25.000 euro. Het grote voordeel van dit krediet is dat de ouders en de student (18+) samen kunnen lenen. De student wordt in dat geval medekredietnemer. De staatsbank stelt als voorwaarde dat de lening een maximale looptijd van 72 maanden kent. Het tarief van die lening ligt in lijn met de rente op de gewone persoonlijke lening: 5,45 procent.

In andere gevallen is het perfect mogelijk om een persoonlijke lening af te sluiten. En die optie is vandaag veel interessanter dan enkele jaren geleden. Sommige banken blijven de tarieven verlagen. Het jongste wapenfeit staat op het conto van KBC. Die heeft onlangs de rente op de persoonlijke lening verlaagd van 4,95 tot 3,95 procent. Dat is het laagste tarief op de markt. Wie bijvoorbeeld 2.500 euro leent en kiest voor een looptijd van 24 maanden betaalt slechts 102,32 euro aan interesten. Vergelijk hier alle persoonlijke leningen.

Recht op een studiebeurs?

Sommige gezinnen hebben recht op een studiebeurs van de Vlaamse Overheid. Cijfers van Vlaanderen.be tonen aan dat naar schatting één op vier jongeren recht heeft op een studiebeurs. Dat is een subsidie die men niet hoeft  terug te betalen. Wie een studiebeurs wil ontvangen, dient wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Om te beginnen moet de student een opleiding volgen aan een door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instelling. Bekijk hier al die opleidingen. Voorts mag het inkomen niet hoger zijn dan een bepaald plafond. Er wordt onder meer gekeken naar de gezinssituatie evenals de hoogte van het inkomen.

De minimumtoelage klokt af op 265,90 euro en kan oplopen tot 4.155,01 euro voor een student op kot. De toelage voor een pendelende student kan niet hoger zijn dan 2.469,85 euro. In sommige gevallen wordt er een uitzonderlijke studietoelage toegekend, waarbij de studietoelage kan oplopen tot maximaal 5.540,30 euro.

Financier de studiekosten met een kredietkaart

Een kredietkaart kan eveneens soelaas brengen. Wie zijn kredietkaart gebruikt, kan de terugbetaling van de kosten spreiden in de tijd. Daarbij is het belangrijk om een kredietkaart met een kredietopening aan te vragen. Alleen bij dergelijke kredietkaarten is het mogelijk om het verschuldigde bedrag in schijven terug te betalen.

De mastercard van Buy Way is één van de goedkoopste kredietkaarten (met een kredietopening) op de markt. Deze financiële instelling rekent namelijk geen jaarlijkse bijdrage aan. Bij andere spelers kan dat prijskaartje oplopen tot 150 euro per jaar. Dat komt doordat zij een resem verzekeringen en andere dienstverleningen koppelen aan de kaart.

Wie kiest voor een kredietkaart met een kredietopening moet wel rekening houden met het jaarlijks kostenpercentage (JKP). Dat percentage omvat de rentevergoeding die de kredietnemers dienen te voldoen indien ze het verschuldigde bedrag terugbetalen in schijven. In de meeste gevallen schommelt het JKP rond 12,50 procent.