Hoe beoordeelt de bank je kredietaanvraag?

In detail

Banken hebben er geen belang bij hun klanten kredieten toe te staan die ze niet zullen aflossen. Zij zijn in ieder geval wettelijk verplicht informatie in te winnen over je mogelijkheden tot terugbetaling en het is hen verboden je een krediet toe te kennen als zij van oordeel zijn dat je niet in staat zal zijn het terug te betalen. Elke kredietaanvraag moet dan ook grondig worden onderzocht. De kredietverstrekker zal vooral je terugbetalingsmogelijkheden onderzoeken. Meestal zal de kredietverstrekker je vragen om daarvoor een formulier in te vullen waarop verschillende rubrieken aan bod komen. Daarnaast zal de kredietverstrekker ook via een gesprek een compleet beeld trachten te vormen over jouw financiële situatie.

Je inkomsten: uiteraard is je inkomen erg belangrijk bij de beoordeling van je terugbetalingscapaciteit. Wees dan ook niet verwonderd dat de kredietverstrekker je vraagt om je loonfiche voor te leggen. Vermeld ook andere inkomsten, alimentatie, vervangingsinkomens, …

Je lasten: de kredietverstrekker moet een zicht hebben op alle vaste betalingen die elke maand terugkomen, zoals de aflossingen van andere kredieten, alimentatiegeld, huur, …

Je sociaal-economische situatie: aan het criterium van standvastigheid wordt in het algemeen veel belang gehecht, de kredietverstrekkers zullen je daarom vaak vragen stellen over je gezinssamenstelling, de stabiliteit van je job enz,…

Wees altijd eerlijk bij het indienen van een kredietaanvraag. Je bent trouwens wettelijk verplicht de vragen van de kredietverstrekker (voor zover die ertoe bijdragen je kredietwaardigheid te beoordelen) juist en volledig te beantwoorden. Het heeft geen zin om vaste aflossingen te verzwijgen of je inkomsten op te blazen. Op die manier bedrieg je niet alleen de kredietverstrekker, maar vooral jezelf. Terugbetalingsproblemen zijn weliswaar vervelend voor de kredietverstrekker maar zijn nog veel lastiger voor de kredietnemer zelf.

Verder onderzoekt de kredietgever ook je kredietgeschiedenis. Hiervoor worden zowel de interne bestanden van de bank geraadpleegd als de Centrale voor Kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België, meestal kortweg de Kredietcentrale genoemd. In deze centrale databank staan alle kredieten aan particulieren geregistreerd, zowel het woonkrediet als de consumentenkredieten die onder de wet op het consumentenkrediet vallen. De kredieten met een bepaalde betalingsachterstand krijgen bovendien een aparte vermelding in de zogenaamde negatieve Kredietcentrale. Deze gegevens geven de kredietverstrekker een duidelijk beeld van je kredieten. De kredietverstrekker is verplicht deze bestanden te raadplegen, maar mag de informatie zelf interpreteren.