Hoe beleggers de effectentaks ontwijken

De effectentaks doet beleggers zoeken naar manieren om die belasting te ontwijken. En tot op vandaag vinden ze ontsnappingsroutes.

Wie in ons land meer dan 500.000 euro op al zijn effectenrekeningen heeft staan, moet voortaan een effectentaks van 0,15 procent betalen. Sinds de federale regering die maatregel aankondigde, hebben beleggers alles in het werk gezet om die belasting te ontwijken. En ook vandaag komen ze met lucratieve oplossingen over de brug.

Aandelen op naam

Kort na de aankondiging waren de ‘aandelen op naam’ een van de populairste ontsnappingsroutes. In het oorspronkelijke zomerakkoord van de regering stond er immers dat beleggers in zo’n geval ontsnappen aan de effectentaks.

Daarom hebben de ministers achteraf beslist dat wie vanaf 9 december zijn ‘aandelen op rekening' omzette naar ‘aandelen op naam' alsnog de waarde van zijn aandelen voor een jaar moet meetellen. Gebeurde die omzetting voor 9 december, dan is de effectentaks niet van toepassing.

Fondsen en obligaties

Al kent de creativiteit van de beleggers geen grenzen. Uit een rondvraag van de Vlaamse financiële krant De Tijd blijkt dat beleggers ook beleggingsfondsen en obligaties op naam zetten. En dat is opnieuw een gigantische streep door de rekening van de federale regering. Het ziet er hoe langer, hoe meer naar uit dat die belasting niet de verhoopte 254 miljoen euro zal opbrengen.

Geen effectentaks voor vennootschappen

Ook wie zijn portefeuille onderbrengt in een vennootschap kan aan de effectentaks ontsnappen. De fiscus kan in zo’n geval enkel een belasting heffen als hij kan bewijzen dat die overzetting uitsluitend gebeurde om belastingen te ontwijken.

De effectentaks is immers enkel van toepassing op particuliere beleggers. Vraag blijft natuurlijk hoe de belastingdienst kan bewijzen dat een belegger zijn effecten naar een vennootschap verplaatste puur om aan de effectentaks te ontsnappen.

Verzekeringsproducten ontsnappen aan effectentaks

Tot slot is het ook mogelijk een deel van het kapitaal te investeren in beleggingsproducten die ontsnappen aan de effectentaks. De tak21-en tak23-verzekering zijn daar twee mooie voorbeelden van. Die twee verzekeringsproducten worden immers niet gekoppeld aan een effectenrekening.

Tak23-verzekering

De tak23-verzekering is het lucratiefste verzekeringsproduct. Het rendement van dat product is afhankelijk van de onderliggende fondsen. Hoe beter die fondsen renderen, hoe groter de opbrengsten. Verscheidene verzekeraars hebben aan Bankshopper.be bevestigd dat de verkoop van de tak23-verzekeringen in de lift zit.

Tak21-verzekering

De tak21-verzekering is een veilig alternatief. Als verzekeringnemer krijg je een gewaarborgd rendement dat kan aangevuld worden met een eventuele winstdeelname. Daarenboven wordt de investering beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat je kapitaal tot 100.000 euro is beschermd indien de verzekeraar failliet gaat. Op onze site kan je alle tak21-verzekeringen tegen het licht houden.

Niels Saelens, redacteur bij Bankshopper.be 
Vragen of opmerkingen over dit stuk kunt u mailen aan: niels@bankshopper.be.