Hoe beleggen zonder aandelen te kopen?

Wie zijn geld meer wil laten renderen, hoeft niet altijd de aandelenmarkt te betreden. Welke opties zijn er nog? 

Wie zijn geld op een spaarboekje parkeert, moet doorgaans tevreden zijn met een rendement van 0,11 procent. U kunt hier alle spaarrekeningen vergelijken. Daarom raden veel experts spaarders aan een deel van hun kapitaal te beleggen. Maar het merendeel van de Belgen staat nu eenmaal niet te springen om naar de beurs te trekken. Welke opties zijn er nog? Wij halen enkele concrete voorbeelden aan.

Obligaties 

Beleggers kunnen overwegen obligaties te kopen. Wie een obligatie koopt leent in feite geld aan een onderneming of overheid voor een bepaalde duur. In ruil krijgt u een vooropgestelde rendement. Ondanks de lage rente zijn er ondernemingen die een nettorendement beloven van meer dan 1 procent. Eandis is daar een voorbeeld van. Zo heeft de distributienetbeheerder onlangs laten weten dat het een obligatielening voor particuliere beleggers uitgeeft. Het is de bedoeling 150 à 200 miljoen euro op te halen.

In de meeste gevallen werken ondernemingen met coupures. Een coupure is de grootte waarin obligaties kunnen worden aangekocht. In het geval van Eandis kan er bijvoorbeeld ingetekend worden op coupures van 500 euro. De obligatielening zal een looptijd van acht jaar kennen, en een brutorendement van 1,747 procent.  Onder meer de roerende voorheffing en ‘distributie- en verkoopcommissie knibbelen aan het brutorendement. Netto houdt u  1,153 procent rente over. Dat blijft weliswaar onvoldoende op de inflatie bij te benen. 

Hou er overigens rekening mee dat er aan obligaties eveneens risico’s zijn verbonden. Zo zijn obligaties bijvoorbeeld niet beschermd door het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw inlagen niet zijn beschermd tot 100.000 euro per persoon. Indien het bedrijf dat de obligaties uitgeeft failliet gaat, kan het zijn dat u een deel van uw kapitaal, of uw volledige kapitaal in rook opgaat.

Vergeet bovendien niet dat de rente is vastgeklikt. Dat betekent dat wanneer de rente stijgt de coupon ongewijzigd blijft. Daarnaast daalt de waarde van uw obligatie omdat beleggers bij bedrijven een hogere interest krijgen (indien ze opnieuw schuldpapier uitgeven). Daalt de rente, dan worden uw obligaties meer waard op de secundaire markt.

Andere alternatieven

Via een winwinlening kunt u eveneens een bedrijf geld toesteken. Wie voor zo’n formule kiest, krijgt een maximaal rendement van 2 procent. Daarop bent u wel nog 30 procent roerende voorheffing verschuldigd.  De winwinleningen doen het bijzonder goed in ons land omdat mensen die een bedrijf op die manier geld lenen een jaarlijks belastingvoordeel krijgen.  Op het einde van het jaar ontvangt u een vermindering in uw personenbelasting van 2,50 procent op het openstaand bedrag. Balls&Glory, Belibes en SymPaté zijn maar enkele voorbeelden van bedrijven die via dergelijke wegen geld ophalen.

Ball&Glory kwam onlangs ook nog in het nieuws omdat het in een recordtijd geld had opgehaald via een crowdlending. Via crowdlending is het mogelijk om hogere rendementen op te strijken dan 2 procent. Net zoals bij een winwinlening geniet u van een fiscaal gunstregime. Zo betaalt u geen roerende voorheffing op de eerste 15.000 euro interesten die u krijgt. De lening moet weliswaar minstens vier jaar lopen. En de kredietnemende vennootschap mag hoogstens 48 maanden ingeschreven zijn in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of in een gelijkaardig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Hou er wel rekening mee dat u als investeerder een risico loopt als het bedrijf waarin u investeert de boeken neerlegt.  Vooraleer in dergelijke projecten stapt raden wij u aan contact op te nemen met een expert.