Het is niet langer mogelijk om op deze producten in te tekenen bij AXA

Het is voortaan niet meer mogelijk om een aantal producten bij AXA te onderschrijven. 

Kort na de aangekondigde herstructureringen liet de bank-verzekeraar AXA weten dat het stopt met de commercialisering van de tak21-spaarverzekering en tak23-spaarverzekeringen. Voor de klanten van AXA is het sinds deze week niet meer mogelijk om in te tekenen op  opti-plan junior, oxylife luik secure en luik invest en piazza invest.

Voor wie de bovenstaande verzekeringen reeds op zijn naam heeft staan verandert er niets. Bijstortingen in deze contracten blijven bovendien mogelijk, tegen de rentevoet die op het ogenblik van de storting van toepassing is. De verzekeringen hebben weliswaar een vervaldag waarna u de contracten niet meer kunt vernieuwen. Op onze site kunt u alle spaarverzekeringen tegen het licht houden. 

De bank-verzekeraar spitst zich voortaan enkel toe op pensioenspaarverzekeringen en groepsverzekeringen voor zowel particulieren als ondernemingen.