Hervorming renovatiepremie definitief goedgekeurd

In detail 

Aanvragen die vanaf die dag ingediend worden, zullen afgehandeld worden volgens de nieuwe voorwaarden (opgelet: datum poststempel geldt als aanvraagdatum). Voor aanvragen die, inclusief kopie van de facturen, voordien ingediend zijn blijven de oude voorwaarden gelden.

De veranderingen.

Er zijn aanpassingen aan de werken die in aanmerking komen en aan de berekening van de premie. Er komen in de nieuwe regeling slechts 8 categorieën van werken in aanmerking. Voor elke categorie van werken komt er een maximaal bedrag (exclusief BTW) waarvoor er facturen aanvaard kunnen worden. Het gaat om volgende categorieën en maxima:

  • Funderingen en muren: facturen voor maximum 15.000 euro
  • Draagvloeren: facturen voor maximum 15.000 euro Daken: facturen voor maximum 15.000 euro
  • Buitenschrijnwerk: facturen voor maximum 15.000 euro
  • Centrale verwarming: facturen voor maximum 7.500 euro
  • Elektriciteit: facturen voor maximum 3.750 euro
  • Sanitair: facturen voor maximum 3.750 euro
  • Vervanging van een binnentrap: facturen voor maximum 3.750 euro

Voor de premieberekening zullen er voortaan twee percentages gehanteerd worden.

  • 30% voor: eigenaars die hun gerenoveerde woning ter beschikking stellen aan een sociaal verhuurkantoor de premieaanvragers die hun gerenoveerde woning zelf bewonen en die een gezamenlijk belastbaar inkomen (van het derde jaar voor de aanvraag) hebben dat niet meer bedraagt dan 26.680 euro, te verhogen met 1390 euro per persoon ten laste.
  • 20% in de andere gevallen. Wat met al ingediende aanvragen? Er verandert niets voor wie al een aanvraag heeft ingediend. De aanvragen worden verder behandeld volgens de huidige voorwaarden. Dat geldt ook voor wie zijn aanvraag nog indient vooraleer de nieuwe regeling in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd. Uiteraard kunnen er geen facturen in aanmerking genomen worden die dateren van na de aanvraagdatum. De betrokken besluiten die op 23 oktober 2009 werden goedgekeurd, kan u terugvinden op de website ‘bouwenenwonen'.

Bron

Website Vlaamse Overheid

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Gratis diensten

Op de hoogte blijven van de rentestanden? Schrijf nu gratis in op het bankshopper rentesignaal

Volg het nieuws nog sneller! Abonneer u gratis op de Bankshopper.be RSS feeds

Reageren op dit bericht?

Reageren op dit bericht kan na registratie op het forum van bankshopper.be

Neem contact op met onze redactie

© copyright 2009 Bankshopper.be