Hervatting Kaupthing Bank Belgie sterk onder druk

Op maandag 16 maart werden Landbouwkrediet en Keytrade Bank ingelicht over de negatieve stemming van een deel van de schuldeisers van Kaupthing Bank Luxembourg S.A. over het herstructureringsplan dat de continuïteit trachtte te garanderen van de Luxemburgse bank en haar Belgische bijkantoor. Het herstructureringsplan van de beheerders van Kaupthing Bank Luxembourg S.A., hield de overname van de Luxemburgse bank door een buitenlands fonds in. Dit herstructureringsplan was echter verbonden aan het akkoord van de interbancaire schuldeisers van Kaupthing Bank Luxembourg S.A. Deze procedure is trouwens niet specifiek voor de situatie van Kaupthing. Wanneer dit akkoord ontbreekt, kunnen de procedures die voorzien werden voor de redding van de bank niet in werking treden. Ten opzichte van de ex-cliënten van het Belgische bijkantoor van Kaupthing Bank en als kandidaat overnemer van het cliënteel, kunnen het Landbouwkrediet en Keytrade Bank deze situatie enkel betreuren, aangezien zij zich verheugden om een bijdrage te kunnen leveren bij de herstructurering. Jammer genoeg, en zoals hiervoor reeds vermeld, is het akkoord tussen de Groep Landbouwkrediet en de beheerders van Kaupthing Bank LuxembourgS.A. gekoppeld aan de opheffing van de opschortende voorwaarden door de uitvoering van het akkoord tussen Kaupthing Bank Luxembourg S.A. en zijn schuldeisers. Er was met andere woorden geen uitkomst mogelijk voor de Belgische onlinecliënten zonder een voorafgaande oplossing in Luxemburg. Aangezien Keytrade Bank geen enkele voorafgaande band met Kaupthing Bank Luxembourg S.A. had en aangezien ze zelf geen schuldeiser van Kaupthing Bank Luxembourg S.A. is, betekent dit dat Keytrade Bank tot nu toe buitengesloten was van de gesprekken tussen de verschillende schuldeisers en dat zij tot vandaag over geen enkele bevoorrechte informatie hierover beschikt. Ten opzichte van de eigen cliënten en partners wijst Keytrade Bank erop dat ingeval van een ongunstige afloop van het Kaupthing dossier, dit geen enkele financiële gevolgen op korte of middellange termijn voor Keytrade Bank zal hebben, aangezien zij zelf geen schuldeiser is, noch op enige wijze financieel gebonden is aan Kaupthing Bank Luxembourg S.A. of aan haar Belgisch bijkantoor. De ongunstige afloop van het herstructureringsplan betekent wel een gemiste kans voor Keytrade Bank om haar bestaande cliëntenportefeuille uit te breiden. Eens te meer drukken het Landbouwkrediet en Keytrade Bank hun oprechte spijt uit ten opzichte van de persoonlijke situatie van de spaarders en de excliënten van Kaupthing Bank en betreuren zij dat de inspanningen die geleverd werden om een positieve uitkomst te bekomen tot op heden vruchteloos zijn gebleken. Groep Landbouwkrediet hoopt echter dat er alsnog een oplossing kan worden gevonden ten gunste van de spaarders.

Meer info

De website van Keytrade Bank en Landbouwkrediet 

Bron

Persbericht Keytrade/Landbouwkrediet

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

Nieuwsberichten bookmarken.

Elk nieuwsbericht op deze website bevat nu een bookmark-knop om deze pagina aan je favorieten toe te voegen of te delen met anderen. Je kan dit door dit nieuwsbericht toe te voegen aan je favorieten in je browser;een link naar het artikel te versturen naar het emailadres van een kennis of door deze link toe te voegen op een social bookmarking website. Social bookmarking websites laten je toe om je favoriete links op te slaan op het internet en te delen met anderen.Ook kan je van op om het even welke computer je links oproepen. Al deze sites zijn gratis, maar je dient je meestal wel te registreren.Als je dus een interessant artikel leest op bankshopper.be kan je het op deze manier signaleren aan anderen.

 Bookmark and Share

©Bankshopper.be