Heeft u recht op een belastingvrijstelling op buitenlands spaargeld?

Wie in ons land geld op een spaarboekje parkeert, geniet van een belastingvrijstelling. Maar hoe zit dat als uw kapitaal op een buitenlands spaarboekje staat?

In België moeten spaarders geen roerende voorheffing betalen op de eerste schijf van 1.880 euro aan interesten dat hun spaargeld opbrengt. Van zodra ze meer verdienen aan hun spaargeld, zijn zij de staat 15 procent roerende voorheffing verschuldigd op het bedrag dat die bovengrens overschrijdt.

Maar wat als uw geld op een spaarboekje staat in een land dat deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER)? In zo’n geval moet u bewijzen dat  de bank in het buitenland een basisrente en een getrouwheidspremie aanbiedt. Enkel dan is er sprake van een gereglementeerd spaarboekje.

Onduidelijkheid 

En daar knelt nu net het schoentje. Spaarders kunnen niet altijd bewijzen dat een buitenlands spaarboekje zowel uit een getrouwheidspremie als basisrente bestaat. Daarom heeft een echtpaar de fiscus voor de rechter gedaagd. Het koppel had in de periode 2010-2013 vijf buitenlandse spaarrekeningen op zijn naam staan. Maar omdat zij niet konden bewijzen dat zij zowel een basisrente als een getrouwheidspremie kregen op hun deposito’s zijn ze naar een Brugse rechter gestapt. Die speelde de vraag op zijn beurt door naar het Europees Hof van Justitie.

Het Hof oordeelde dat de Europese regels zich verzetten tegen regelingen zoals in België die de toegang van buitenlandse banken tot de Belgische spaarders aan voorwaarden onderwerpen. Al is het volgens het Hof aan de Belgische rechter om te bepalen of dat het geval is.  “Het is aan de nationale, Belgische rechter om te oordelen of de Belgische regelgeving de toegang van buitenlandse banken tot de Belgische markt inderdaad aan banden leg”, klinkt het arrest. 

Niet-gereglementeerde spaarboekjes in België 

Ook in ons land bestaan er spaarboekjes die niet genieten van de belastingvrijstelling. In zo'n geval spreken wij van een niet-gereglementeerd spaarboekje. 

Zo’n spaarrekening bestaat bijvoorbeeld enkel uit een basisrente. Wie geld stort op een niet-gereglementeerd spaarboekje, moet roerende voorheffing betaling van zodra hij interesten krijgt. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de internetbank MeDirect. Wie zo’n spaarrekening opent, krijgt een brutorendement van 0,79 procent. Maar daarop roomt de fiscus 30 procent roerende voorheffing af (en niet 15 procent). Concreet vertaalt zich dat in een nettorendement van 0,55 procent. 

Net zoals de gereglementeerde spaarboekjes vallen de niet-gereglementeerde spaarboekjes onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat uw kapitaal beschermd is tot 100.000 euro per instelling en per persoon wanneer uw financiële instelling failliet gaat.