Hebt u nog effecten aan toonder?

In detail

Zoals u wellicht weet, wordt op het deponeren van materiële effecten op een beleggingsrekening sinds 1 januari 2012 een belasting geheven van 1% op de waarde van de effecten. Vanaf 1 januari 2013 zal dit percentage opgetrokken worden naar 2%. Indien u nog effecten aan toonder heeft en nog van het gunstigere belastingtarief van dit jaar wenst te genieten, dan maakt u best snel een afspraak met uw bank om uw effecten op een beleggingsrekening te deponeren.