Groene leningen met intrestbonificatie goedkoper

In detail

Waar de dalende leenrente zich in eerste instantie beperkte tot de woonkredieten stellen we de laatste dagen ook een rentedaling vast bij de groene leningen op afbetaling met intrestbonificatie. Een groene lening is een lening die uitsluitend dient voor het financieren van welbepaalde energiebesparende uitgaven. Een dergelijke lening kan onder bepaalde voorwaarden recht geven op  een interestkorting (interestbonificatie) van 1,5 % en een belastingvermindering van 40 % op de door de kredietnemer gedragen interesten, na aftrek van de interestkorting of interestbonificatie. De groene lening is een tijdelijke maatregel die deel uitmaakt van de economische herstelwet van 27 maart 2009. De maatregel is enkel van toepassing op de vanaf 1 januari 2009 tot 31 december 2011 gesloten leningovereenkomsten. Recente rentedalingen waren er bij Centea, Axa, Dexia en Vdk spaarbank. Voor een groene leningen op afbetaling (15000 euro terug te betalen over 60 maanden) ligt het jaarlijks kostenpercentage tussen de 3,39% (Centea) en 6,40% (Dhb Bank). Uiteraard kan onderhandelen met uw bankier u misschien nog een lager tarief opleveren.

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

©Bankshopper.be