Groene leningen: de laatste kans

In detail

Sinds 2009 kunt u ook specifieke voordelen bekomen voor een zogenoemde ‘groene lening‘ ter financiering van energiebesparende werken, een belastingvermindering van 40% op de interesten én een interestbonificatie van 1,5% waardoor u kunt ontlenen tegen een extravoordelige rentevoet. Deze maatregel loopt dit jaar echter af, zodat deze voordelen enkel van toepassing zijn voor groene leningen die uiterlijk in 2011 afgesloten worden. Van belang hierbij is enkel de datum van ondertekening van de lening. De gefinancierde uitgaven mogen ook nog in 2012 verricht worden. Uiteraard kunt u voor een tijdig aangegane ‘groene lening' ook na 2011 verder van de voordelen genieten en dit zolang de lening loopt. Goed om weten: u kunt die voordelen ook krijgen voor een lening om werken aan een nieuwbouw of een woning van minder dan 5 jaar te financieren, ook al komen de meeste energiebesparende investeringen zelf sinds 2010 niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven. Ook voor isolatie van vloeren en muren kunt u nog genieten van de voordelen van een ‘groene lening'.