Groen licht voor de groene lening

In detail

De federale overheid neemt 1,5% van de intrest van de lening voor zijn rekening. Het gaat om een lening die een natuurlijk persoon aangaat tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 om het energieverbruik in de woning rationeler te maken door:

  • de vervanging van oude stookketels
  • de installatie van een systeem van waterverwarming door middel van zonne-energie
  • de plaatsing van zonnecelpanelen voor het omzetten van zonne-energie in elektrische energie
  • de plaatsing van dubbele beglazing
  • de isolatie van daken
  • de plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarming door middel van thermostatische kranen of door een kamerthermostaat met tijdsinschakeling
  • een energie-audit van de woning

De lening mag tussen de 1.250 en de 15.000 euro per jaar bedragen. In het geval van de woning van een koppel mag dus elke partner een krediet aangaan van 15.000 euro per jaar (totaal ontleend bedrag = 30.000 euro) op voorwaarde dat dit uitsluitend voor groene verbouwingen bedoeld is.
Om recht te hebben op de tussenkomst moet de ontlener bij de kredietverlener de intrestbonificatie aanvragen bij de ondertekening van de overeenkomst. Het is de kredietverlener die de nodige documenten bij de FOD Financiën inlevert. Voor leningen aangegaan tussen 1 januari 2009 en de inwerkingtreding van het kb kan men vooralsnog de intrestbonificatie aanvragen door de kredietgever de nodige bewijsstukken te bezorgen.

Meer info

Overzicht: Hypothecaire lening

Overzicht: Renovatielening

Overzicht: Groene lening

De publicatie in het staatsblad van 31 juli 2009

Bron

Persbericht Ministerraad van 29 mei 2009 + publicatie staatsblad van 31 juli 2009

Belangrijke informatie

Gelieve steeds de juistheid van de rentestanden bij de desbetreffende instellingen na te kijken alvorens een beslissing te nemen. Lees ook onze disclaimer. Dit bericht is louter informatief en geeft niet de mening weer van bankshopper.be. Dit bericht is noch een aanbeveling noch een aanbod of verzoek voor de aankoop of verkoop van produkten of diensten. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

© copyright 2009 Bankshopper.be